Liên hệ công tác 
 

Newsflash
LIÊN HỆ CÔNG TÁC


VĂN PHÒNG NXB:
Địa chỉ: Công Ốc 4, Số 411, Đường 30/4, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (0292) 3839981; Fax: (0292) 3839982

BAN BIÊN TẬP NXB:
Địa chỉ: Khu II - ĐHCT, Đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại:
(0292) 3508828

XƯỞNG IN NXB:
Địa chỉ: Khu II - ĐHCT, Đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.
Điện thoại: (0292) 3734333

 

• Giám đốc: Bùi Văn Trịnh E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
• Phó Giám đốc: Lã Hữu Châu E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
• Tổng biên tập Nguyễn Anh Tuấn E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
• Chánh văn phòng: Nguyễn Thị Kim Quyên E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
• Biên tập viên: Trần Lê Hạnh Nguyên E-mail: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

 

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Công Ốc 4, Số 411, Đường 30/4, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982