Giáo trình
Tên sách: Giáo trình Ngữ âm tiếng Việt
Tác giả: ThS. Nguyễn Thúy Diễm - ThS. Nguyễn Minh Ca - ThS. Ngô Thị Minh Hiếu
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 138
Giá bìa: 88.000 đồng
 
Tên sách: Giáo trình Thực vật dược
Tác giả: PGS. TS. Trương Thị Đẹp - ThS. Đỗ Văn Mãi - DS. Trì Kim Ngọc - DS. Dương Thanh Khiết
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 296
Giá bìa: 72.000 đồng
 
Tên sách: Giáo trình Kiến trúc máy tính
Tác giả: TS. Lương Vinh Quốc Danh - ThS. Nguyễn Thanh Phong
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 202
Giá bìa: 66.000 đồng
 
Tên sách: Giáo trình Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ
Tác giả: PGS. TS. Trần Ái Kết - ThS. Nguyễn Thị Kim Phượng - ThS. Nguyễn Thị Lương - ThS. Huỳnh Thị Tuyết Sương - ThS. Khưu Thị Phương Đông - ThS. Nguyễn Văn Thép - CN. Nguyễn Xuân Thuận
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 224
Giá bìa: 55.000 đồng
 
Tên sách: Giáo trình Lập trình .Net
Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Hòa - ThS. Hồ Văn Tú - ThS. Hoàng Minh Trí
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 228
Giá bìa: 50.000 đồng
 
Tên sách: Giáo trình Phương pháp dạy đọc văn bản (Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa, bổ sung)
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Nam - TS. Dương Thị Hồng Hiếu
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 208
Giá bìa: 50.000 đồng
 
Tên sách: Giáo trình Lập trình căn bản với ngôn ngữ C
Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Hòa - ThS. Lê Thị Diễm
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 224
Giá bìa: 50.000 đồng
 
Tên sách: Giáo trình Kỹ thuật xúc tác
Tác giả: TS. Hồ Quốc Phong - ThS. Huỳnh Thu Hạnh
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 122
Giá bìa: 25.000 đồng
 
Tên sách: Giáo trình Thuế
Tác giả: TS. Huỳnh Quang Linh - ThS. Trần Công Thành - ThS. Nguyễn Thị Diễm Trinh
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 240
Giá bìa: 87.000 đồng
 
Tên sách: Giáo trình Ngữ pháp căn bản 2 (Basic English Grammar 2)
Tác giả: TS. Phương Hoàng Yến - ThS. Huỳnh Chí Minh Huyên - ThS. Huỳnh Minh Hiền - ThS Võ Phương Quyên
Khổ sách: 20,5 x 28,5 cm
Số trang: 222
Giá bìa: 55.000 đồng
 
Tên sách: Giáo trình Tiến trình văn học
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh - ThS. Bùi Thanh Thảo
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 164
Giá bìa: 40.000 đồng
 
Tên sách: Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học và viết đề cương nghiên cứu (Tái bản lần thứ hai có sửa chữa, bổ sung)
Tác giả: PGS. TS. Võ Thị Thanh Lộc - ThS. Huỳnh Hữu Thọ
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 208
Giá bìa: 39.000 đồng
 
Tên sách: Giáo trình Các phương pháp toán lý
Tác giả: TS. Vũ Thanh Trà - TS. Huỳnh Anh Huy
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 232
Giá bìa: 40.000 đồng
 
Tên sách: Giáo trình Quản trị sản xuất
Tác giả: TS. Ngô Mỹ Trân - ThS. Nguyễn Văn Duyệt - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa - ThS. Đinh Công Thành - ThS. Thạch Keo Sa Ráte
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 254
Giá bìa: 50.000 đồng
 
Tên sách: Giáo trình Nhiệt học
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thanh Phong - ThS. Trần Yến Mi
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 128
Giá bìa: 20.000 đồng
 
Tên sách: Giáo trình Xác suất nâng cao
Tác giả: TS. Lâm Hoàng Chương - ThS. Dương Thị Tuyền - TS. Trần Văn Lý
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 130
Giá bìa: 29.000 đồng
 
Tên sách: Giáo trình Kiểm toán 2
Tác giả: PGS. TS. Trương Đông Lộc - ThS. Lương Thị Cẩm Tú - ThS. Trần Quế Anh - ThS. Trương Thị Thúy Hằng - CN. Bùi Diên Giàu - CN. Nguyễn Hồng Thoa - CN. Đặng Thị Ánh Dương - CN. Trần Khánh Dung - CN. Đinh Thị Ngọc Hương
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 230
Giá bìa: 85.000 đồng
 
Tên sách: Giáo trình Kiểm toán 1
Tác giả: PGS. TS. Trương Đông Lộc - ThS. Lương Thị Cẩm Tú - ThS. Trần Quế Anh - ThS. Trương Thị Thúy Hằng - CN. Bùi Diên Giàu - CN. Nguyễn Hồng Thoa - CN. Đặng Thị Ánh Dương - CN. Trần Khánh Dung - CN. Đinh Thị Ngọc Hương
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 406
Giá bìa: 70.000 đồng
 
Tên sách: Giáo trình Marketing căn bản
Tác giả: ThS. Lê Ngọc Đoan Trang
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 112
Giá bìa: 43.000 đồng
 
Tên sách: Giáo trình Ngữ pháp nâng cao  (Advanced English Grammar)
Tác giả: TS. Phương Hoàng Yến - ThS. Võ Phương Quyên - ThS. Trần Thị Phương Thảo - ThS. Trần Mai Hiển
Khổ sách: 20 x 28,5 cm
Số trang: 188
Giá bìa: 55.000 đồng
 
Tên sách: Giáo trình Các quá trình nhiệt độ thấp trong chế biến thực phẩm
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Văn Mười - TS. Trần Thanh Trúc
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 406
Giá bìa: 65.000 đồng
 
Tên sách: Giáo trình Định giá doanh nghiệp
Tác giả: PGS. TS. Trương Đông Lộc - ThS. Hứa Thanh Xuân - ThS. Đoàn Tuyết Nhiễn
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 146
Giá bìa: 40.000 đồng
 
Tên sách: Giáo trình Thực tập phì nhiêu đất
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Mỹ Hoa - GS. TS. Ngô Ngọc Hưng - PGS. TS. Tất Anh Thư - TS. Nguyễn Minh Đông
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 122
Giá bìa: 35.000 đồng
 
Tên sách: Giáo trình Thực tập hóa lý đất
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Mỹ Hoa - PGS. TS. Châu Minh Khôi - PGS. TS. Tất Anh Thư - TS. Dương Minh Viễn - TS. Trần Bá Linh - ThS. Nguyễn Minh Phượng
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 116
Giá bìa: 29.000 đồng
 
Tên sách: Giáo trình Quản lý dự án phần mềm
Tác giả: TS. Nguyễn Văn Hòa - ThS. Hồ Nhã Phong
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 134
Giá bìa: 31.000 đồng
 
Tên sách: Giáo trình Hóa lý 1
Tác giả: TS. Tôn Nữ Liên Hương - ThS. Võ Hồng Thái
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 316
Giá bìa: 58.000 đồng
 
Tên sách: Giáo trình Kinh tế học vi mô (Microeconomics)
Tác giả: TS. Huỳnh Thanh Nhã - TS. Nguyễn Hồng Gấm
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 222
Giá bìa: 49.500 đồng
 
Tên sách: Giáo trình Nói trước công chúng (Public Speaking)
Tác giả: TS. Phương Hoàng Yến - TS. Thái Công Dân - ThS. Huỳnh Văn Hiến
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 192
Giá bìa: 45.000 đồng
 
Tên sách: Giáo trình Quy hoạch phát triển nông thôn
Tác giả: PGS. TS. Lê Tấn Lợi - TS. Phạm Thanh Vũ - ThS. Nguyễn Thị Song Bình - ThS. Lý Hằng Ni
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 174
Giá bìa: 65.000 đồng
 
Tên sách: Giáo trình Ngữ pháp căn bản 1 (Basic English Grammar 1)
Tác giả: TS. Phương Hoàng Yến - ThS. Huỳnh Chí Minh Huyên - ThS. Huỳnh Minh Hiền
Khổ sách: 20,5 x 28,5 cm
Số trang: 364
Giá bìa: 72.000 đồng
 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tiếp theo > Cuối >>

Trang 1 trong tổng số 9

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Công Ốc 4, Số 411, Đường 30/4, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Điện thoại: (0710) 3839981 - Fax: (0710) 3839982