• Tên sách: Giáo trình Chuyên đề đường lối Cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
  Tác giả: TS. Phan Thị Phương Anh - ThS. Đinh Thị Chinh - ThS. Nguyễn Thị Thúy Lựu - ThS. Đồng Thị Kim Xuyến
  Khổ sách: 16 x 24 cm
  Số trang: 160
  Giá bìa:  

   

 • Tên sách: Kỷ yếu hội thảo Khoa học Quốc gia - Giáo dục thường xuyên ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Thực trạng và Thách thức
  Tác giả: Trường Đại học Cần Thơ - Trung tâm Liên kết Đào tạo
  Khổ sách: 17 x 25,5 cm
  Số trang: 210
  Giá bìa:  

   

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Công Ốc 4, Số 411, Đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982