• Tên sách: Giáo trình Nấm học I (Nấm men)
  Tác giả: PGS. TS. Hà Thanh Toàn - TS. Huỳnh Ngọc Thanh Tâm
  Khổ sách: 16 x 24 cm
  Số trang: 378
  Giá bìa: 79.000 đồng

   

 • Tên sách: Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Vận dụng Nghị quyết Đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn Lý luận Chính trị ở các Trường Đại học và Cao đẳng
  Tác giả: Nhóm tác giả và Trường Đại học Cần Thơ
  Khổ sách: 17 x 25,5 cm
  Số trang: 394
  Giá bìa:  

   

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Công Ốc 4, Số 411, Đường 30/4, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982