• Tên sách: Grammar in use (Ngữ pháp ứng dụng)
  Tác giả: TS. Lê Xuân Mai - TS. Phương Hoàng Yến - ThS. Huỳnh Chí Minh Huyên - ThS. Huỳnh Minh Hiền
  Khổ sách: 20 x 28,5 cm
  Số trang: 314
  Giá bìa: 69.000 đồng

   

 • Tên sách: Kỷ yếu Hội thảo khoa học - Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa sông nước Đồng bằng sông Cửu Long trong quá trình hội nhập và phát triển
  Tác giả: Nhóm tác giả và Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Cần Thơ
  Khổ sách: 17 x 25,5 cm
  Số trang: 352
  Giá bìa:  

   

 • Tên sách: Thực hành hóa đại cương
  Tác giả: Nguyễn Văn Đạt - Mai Viết Sanh - Võ Hồng Thái - Ngô Kim Liên
  Khổ sách: 20,5 x 29,5 cm
  Số trang: 68
  Giá bìa: 20.000 đồng

   

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Công Ốc 4, Số 411, Đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982