• Tên sách: Giáo trình Nấm học I (Nấm men)
  Tác giả: PGS. TS. Hà Thanh Toàn - TS. Huỳnh Ngọc Thanh Tâm
  Khổ sách: 16 x 24 cm
  Số trang: 378
  Giá bìa: 79.000 đồng

   

 • Tên sách: Promoting Healthier Aquaculture and Fisheries for Food Safety and Security - Book of Abstracts
  Tác giả: Can Tho University, Asian Fisheries Education Network
  Khổ sách: 19 x 25 cm
  Số trang: 536
  Giá bìa:  

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Công Ốc 4, Số 411, Đường 30/4, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982