• Tên sách: Giáo trình Môn Nghe Nói 1 (Dùng cho sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành ngôn ngữ Pháp)
  Tác giả: TS. Diệp Kiến Vũ - TS. Nguyễn Thắng Cảnh - ThS. Nguyễn Trần Huỳnh Mai
  Khổ sách: 20 x 28,5 cm
  Số trang: 114
  Giá bìa: 60.000 đồng

   

 • Tên sách: Kỷ yếu hội thảo Khoa học Quốc gia - Giáo dục thường xuyên ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Thực trạng và Thách thức
  Tác giả: Trường Đại học Cần Thơ - Trung tâm Liên kết Đào tạo
  Khổ sách: 17 x 25,5 cm
  Số trang: 210
  Giá bìa:  

   

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Công Ốc 4, Số 411, Đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982