• Tên sách: Giáo trình Chuyên đề đường lối Cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
  Tác giả: TS. Phan Thị Phương Anh - ThS. Đinh Thị Chinh - ThS. Nguyễn Thị Thúy Lựu - ThS. Đồng Thị Kim Xuyến
  Khổ sách: 16 x 24 cm
  Số trang: 160
  Giá bìa:  

   

 • Tên sách: Văn hóa dân gian Bình Tân
  Tác giả: Chủ biên: TS. Trần Văn Nam
  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
  Số trang: 210
  Giá bìa:  
 • Tên sách: Thực tập động vật có xương sống
  Tác giả: TS. Đinh Minh Quang - ThS. Trần Thị Anh Thư
  Khổ sách: 16 x 24 cm
  Số trang: 126
  Giá bìa: 39.500 đồng

   

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Công Ốc 4, Số 411, Đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982