• Tên sách: Giáo trình Điều dưỡng chuyên khoa hệ ngoại
  Tác giả: ThS. Ngô Kim Phụng
  Khổ sách: 16 x 24 cm
  Số trang: 258
  Giá bìa: 81.000 đồng

   

 • Tên sách: Kỷ yếu Hội nghị khoa học: Quản lý đất đai vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2016
  Tác giả: Trường Đại học Cần Thơ
  Khổ sách: 19 x 27 cm
  Số trang: 610
  Giá bìa:  

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Công Ốc 4, Số 411, Đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982