• Tên sách: Giáo trình Marketing căn bản (Tái bản lần thứ nhất)
  Tác giả: PGS. TS. Huỳnh Thanh Nhã - ThS. Nguyễn Thị Lệ
  Khổ sách: 16 x 24 cm
  Số trang: 164
  Giá bìa: 40.000 đồng

   

 • Tên sách: Giáo dục Kiên Giang, 40 năm (1975-2015) - Một chặng đường phát triển
  Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Hạnh - ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc - ThS. Nguyễn Tấn Kiệt
  Khổ sách: 16 x 24 cm
  Số trang: 202
  Giá bìa: 115.000 đồng

   

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Công Ốc 4, Số 411, Đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982