• Tên sách: Giáo trình Lịch sử ngoại giao Việt Nam
  Tác giả: TS. Phạm Đức Thuận - ThS. Lê Thị Minh Thu
  Khổ sách: 16 x 24 cm
  Số trang: 196
  Giá bìa: 60.000 đồng

   

 • Tên sách: Tập thơ - Lên đường
  Tác giả: Thư Hùng
  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
  Số trang: 76
  Giá bìa: 10.000 đồng

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Công Ốc 4, Số 411, Đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982