• Tên sách: Giáo trình Phương pháp tính
  Tác giả: TS. Đinh Ngọc Quý - ThS. Lê Hoài Nhân - ThS. Nguyễn Duy Cường
  Khổ sách: 16 x 24 cm
  Số trang: 124
  Giá bìa: 25.000 đồng

   

 • Tên sách: Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia - Phát triển kinh tế và kinh doanh ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa
  Tác giả: Trường Đại học Cần Thơ
  Khổ sách: 17 x 25,5 cm
  Số trang: 444
  Giá bìa:  

   

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Công Ốc 4, Số 411, Đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982