• Tên sách: Du thơ đất nước Việt Nam
    Tác giả: Trương Mỹ Vân
    Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
    Số trang: 328
    Giá bìa: 150.000 đồng

     

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Công Ốc 4, Số 411, Đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982