• Tên sách: Giáo trình Nuôi cấy mô và tế bào thực vật
  Tác giả: TS. Nguyễn Bảo Toàn
  Khổ sách: 16 x 24 cm
  Số trang: 198
  Giá bìa: 49.000 đồng
 • Tên sách: Tập truyện ngắn - Lặng lẽ bên tôi
  Tác giả: Phạm Duy Tương
  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
  Số trang: 272
  Giá bìa: 85.000 đồng

   

 • Tên sách: Thực tập động vật có xương sống
  Tác giả: TS. Đinh Minh Quang - ThS. Trần Thị Anh Thư
  Khổ sách: 16 x 24 cm
  Số trang: 126
  Giá bìa: 39.500 đồng

   

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Công Ốc 4, Số 411, Đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982