• Tên sách: Giáo trình Cơ sở khoa học môi trường
  Tác giả: TS. Bùi Thị Nga
  Khổ sách: 16 x 24 cm
  Số trang: 184
  Giá bìa: 41.000 đồng
 • Tên sách: Giáo dục Kiên Giang, 40 năm (1975-2015) - Một chặng đường phát triển
  Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Hạnh - ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc - ThS. Nguyễn Tấn Kiệt
  Khổ sách: 16 x 24 cm
  Số trang: 202
  Giá bìa: 115.000 đồng

   

 • Tên sách: Sách chuyên khảo - Bài tập & Bài giải Nguyên lý kế toán
  Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy - TS. Lê Hoàng Phúc - ThS. Lê Thị Phúc - ThS. Phan Thanh Huyền - CN. Trần Thị Kim Chi - ThS. Nguyễn Châu Hùng Tính
  Khổ sách: 16 x 24 cm
  Số trang: 204
  Giá bìa: 70.000 đồng

   

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Công Ốc 4, Số 411, Đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982