• Tên sách: Giáo trình Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ (Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa bổ sung)
  Tác giả: PGS. TS. Trần Ái Kết - ThS. Nguyễn Thị Kim Phượng - ThS. Nguyễn Thị Lương - ThS. Huỳnh Thị Tuyết Sương - ThS. Khưu Thị Phương Đông - ThS. Nguyễn Văn Thép - ThS. Nguyễn Xuân Thuận
  Khổ sách: 16 x 24 cm
  Số trang: 224
  Giá bìa: 55.000 đồng

   

 • Tên sách: Tập thơ - Sắc màu yêu
  Tác giả: Trương Bình
  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
  Số trang: 228
  Giá bìa: 50.000 đồng

   

 • Tên sách: Thực hành hóa đại cương
  Tác giả: Nguyễn Văn Đạt - Mai Viết Sanh - Võ Hồng Thái - Ngô Kim Liên
  Khổ sách: 20,5 x 29,5 cm
  Số trang: 68
  Giá bìa: 20.000 đồng

   

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Công Ốc 4, Số 411, Đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982