• Tên sách: Kiểm nghiệm thuốc
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Đức Tuấn (Chủ biên)
  Khổ sách: 16 x 24 cm
  Số trang: 328
  Giá bìa: 63.000 đồng

   

 • Tên sách: Tập truyện ngắn - Lặng lẽ bên tôi
  Tác giả: Phạm Duy Tương
  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
  Số trang: 272
  Giá bìa: 85.000 đồng

   

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Công Ốc 4, Số 411, Đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982