• Tên sách: Giáo trình Giáo dục học
  Tác giả: TS. Trần Lương - PGS. TS. Bùi Thị Mùi
  Khổ sách: 16 x 24 cm
  Số trang: 342
  Giá bìa: 65.000 đồng

   

 • Tên sách: Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn quốc: Về công tác giáo dục thể chất và thể dục thể thao các trường đại học, cao đẳng năm 2018
  Tác giả: Trường Đại học Cần Thơ
  Khổ sách: 17 x 25,5 cm
  Số trang: 734
  Giá bìa:  

   

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Công Ốc 4, Số 411, Đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982