• Tên sách: Giáo trình Hóa dược 1
  Tác giả: PGS. TS. Trần Công Luận - ThS. Quách Trung Phong - ThS. Đỗ Văn Mãi - ThS. Nguyễn Phú Quý
  Khổ sách: 16 x 24 cm
  Số trang: 282
  Giá bìa: 41.000 đồng

   

 • Tên sách: Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia - Phát triển kinh tế và kinh doanh ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa
  Tác giả: Trường Đại học Cần Thơ
  Khổ sách: 17 x 25,5 cm
  Số trang: 444
  Giá bìa:  

   

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Công Ốc 4, Số 411, Đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982