NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Địa chỉ: Nhà học D2, Nhà Điều hành Trường Đại học Cần Thơ, Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ (cạnh Phòng Công tác Sinh viên).

VĂN PHÒNG:
Điện thoại: (0292) 3839981
- Trần Thanh Điện
  + Giám đốc
  + Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Điện thoại: (0292) 3830307
- Nguyễn Thị Kim Quyên
  + Phó Giám đốc, phụ trách Kế toán
  + Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Điện thoại: (0292) 3839982
- Trần Thị Ngọc Tuyết
  + Phụ trách văn thư
  + Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Điện thoại: (0292) 3839981

BAN BIÊN TẬP:
Biên tập viên cơ hữu:
 - Lê Duy Anh
   + Biên tập viên nội dung và kỹ thuật (trực tiếp nhận bản thảo)
   + Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;
   + Điện thoại: (0292) 3839981 hoặc (0292) 3655009
 - Trần Lê Hạnh Nguyên
   + Biên tập viên nội dung
   + Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Điện thoại: (0292) 3655009
 - Trần Minh Thư
   + Biên tập viên nội dung
   + Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Điện thoại: (0292) 3655009
 - Đặng Thanh Liêm
   + Biên tập viên kỹ thuật
   + Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Điện thoại: (0292) 3655009
 - Đỗ Văn Thọ
   + Biên tập viên kỹ thuật, thiết kế bìa
   + Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Điện thoại: (0292) 3734333
 Biên tập viên cộng tác:
 - Nguyễn Bạch Đan
   + Biên tập viên nội dung
   + Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Điện thoại: (0292) 3872157
   + Đơn vị công tác: Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ
 - Võ Ngọc Kiều Trinh
   + Biên tập viên nội dung
   + Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Điện thoại: (0292) 3872157
   + Đơn vị công tác: Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ
 - Thái Nhựt Thanh
   + Biên tập viên kỹ thuật
   + Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; Điện thoại: (0292) 3872157
   + Đơn vị công tác: Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ

THÔNG TIN GÓP Ý, PHẢN ẢNH:

Mọi góp ý xin Quý khách hàng vui lòng gửi email đến This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoặc:
Ông Trần Thanh Điện, Giám đốc NXB ĐHCT
ĐT: (0292) 3830307; DĐ: 0918 367 579; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 
 • Tên sách: Giáo trình Mạch tương tự
  Tác giả: TS. Trương Phong Tuyên - ThS. Huỳnh Kim Hoa - ThS. Dương Thái Bình - ThS. Nguyễn Thị Trâm - ThS. Phạm Duy Nghiệp
  Khổ sách: 20 x 28 cm
  Số trang: 320
  Giá bìa: 80.000 đồng

   

 • Tên sách: Cấu trúc dữ liệu
  Tác giả: ThS. Huỳnh Minh Trí
  Khổ sách: 16 x 24 cm
  Số trang: 124
  Giá bìa: 67.000 đồng

   

 • Tên sách: Kỹ thuật sản xuất giống và ương cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) cải tiến
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Thanh Phương - TS. Bùi Thị Bích Hằng - PGS.TS. Bùi Minh Tâm
  Khổ sách: 16 x 24 cm
  Số trang: 104
  Giá bìa: 50.000 đồng

   

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982