• Tên sách: Grammar in use (Ngữ pháp ứng dụng)
  Tác giả: TS. Lê Xuân Mai - TS. Phương Hoàng Yến - ThS. Huỳnh Chí Minh Huyên - ThS. Huỳnh Minh Hiền
  Khổ sách: 20 x 28,5 cm
  Số trang: 314
  Giá bìa: 69.000 đồng

   

 • Tên sách: Tập thơ - Sắc màu yêu
  Tác giả: Trương Bình
  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
  Số trang: 228
  Giá bìa: 50.000 đồng

   

 • Tên sách: Sách chuyên khảo - 500 câu hỏi trắc nghiệm Nguyên lý kế toán
  Tác giả: PGS. TS. Mai Thị Hoàng Minh - ThS. Nguyễn Thị Diễm Trinh - ThS. Trần Kim Ngân - ThS. Phạm Văn Cà - CN. Nguyễn Thị Mỹ Ân - ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy
  Khổ sách: 16 x 24 cm
  Số trang: 148
  Giá bìa: 70.000 đồng

   

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Công Ốc 4, Số 411, Đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982