• Tên sách: Giáo trình Điều dưỡng chuyên khoa hệ ngoại
  Tác giả: ThS. Ngô Kim Phụng
  Khổ sách: 16 x 24 cm
  Số trang: 258
  Giá bìa: 81.000 đồng

   

 • Tên sách: Du thơ đất nước Việt Nam
  Tác giả: Trương Mỹ Vân
  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
  Số trang: 328
  Giá bìa: 150.000 đồng

   

 • Tên sách: A coursebook Principles of English Language Teaching (Nguyên lý dạy học tiếng Anh)
  Tác giả: TS. Nguyễn Văn Lợi - ThS. Chung Thị Thanh Hằng - ThS. Phan Thị Mỹ Khánh
  Khổ sách: 16 x 24 cm
  Số trang: 118
  Giá bìa: 32.500 đồng

   

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Công Ốc 4, Số 411, Đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982