• Tên sách: Giáo trình Chuyên đề đường lối Cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
  Tác giả: TS. Phan Thị Phương Anh - ThS. Đinh Thị Chinh - ThS. Nguyễn Thị Thúy Lựu - ThS. Đồng Thị Kim Xuyến
  Khổ sách: 16 x 24 cm
  Số trang: 160
  Giá bìa:  

   

 • Tên sách: Tập truyện ngắn - Lặng lẽ bên tôi
  Tác giả: Phạm Duy Tương
  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
  Số trang: 272
  Giá bìa: 85.000 đồng

   

 • Tên sách: Sách chuyên khảo - Bình luận khoa học một số điểm mới của Bộ luật Dân sự năm 2015
  Tác giả: Tăng Thanh Phương - Thân Thị Ngọc Bích - Huỳnh Thị Trúc Giang - Nguyễn Phan Khôi - Nguyễn Văn Khuê - Nguyễn Thị Mỹ Linh - Trần Thị Cẩm Nhung - Võ Nguyên Hoàng Phúc - Nguyễn Thị Ngọc Tuyền
  Khổ sách: 16 x 24 cm
  Số trang: 156
  Giá bìa: 38.000 đồng

   

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Công Ốc 4, Số 411, Đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982