• Tên sách: Giáo trình Điều dưỡng chuyên khoa hệ ngoại
  Tác giả: ThS. Ngô Kim Phụng
  Khổ sách: 16 x 24 cm
  Số trang: 258
  Giá bìa: 81.000 đồng

   

 • Tên sách: Du thơ đất nước Việt Nam
  Tác giả: Trương Mỹ Vân
  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
  Số trang: 328
  Giá bìa: 150.000 đồng

   

 • Tên sách: Tổ chức dạy học theo module trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Trường hợp nghiên cứu học phần giáo dục học ở trường Đại học Sư phạm
  Tác giả: TS. Trần Lương
  Khổ sách: 16 x 24 cm
  Số trang: 120
  Giá bìa: 90.000 đồng

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Công Ốc 4, Số 411, Đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982