Tài liệu tập tập hợp các bài biết của các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý tâm huyết đối với lĩnh vực Giáo dục thường xuyên. Tài liệu nghiên cứu và tham khảo về Giáo dục thường xuyên qua các điều kiện hoạt động thực tiễn và cụ thể.

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Công Ốc 4, Số 411, Đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982