Kể lại chuyện những thầy thuốc mắc áo lính, tay thuốc, tay súng sẵn sàng cứu chữa thương, bịnh binh và sẵn sàng chiến đấu trên một vùng đất ác liệt của tỉnh Rạch Giá (nay là Kiên Giang) trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1960-1975).

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982