Giáo trình gồm có 4 chương. Mỗi chương là nội dung của một loại cây trồng (cây đậu nành, cây đậu phộng, cây mía và cây mè). Nội dung của một chương gồm: Giới thiệu về nguồn gốc, giống đang canh tác phổ biến và giống triển vọng, đặc tính thực vật, và các giai đoạn phát triển của cây, kỹ thuật canh tác, phòng trừ sâu bệnh cho mè, thu hoạch và bảo quản.

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982