Sách giúp rèn luyện kỹ năng xây dựng cấu trúc dữ liệu và lập trình trên cấu trúc dữ liệu phục vụ các sinh viên học tập chuyên ngành Công nghệ thông tin cũng như nhóm ngành gần.

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982