Tên sách: Chương trình đào tạo (chương trình chi tiết) đào tạo giáo viên Trung cấp chuyên nghiệp theo học chế tín chỉ ngành Giáo dục mầm non
Tác giả: Nhóm tác giả Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 392
Giá bìa:  
Tên sách: Chương trình giáo dục Đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ ngành Tài chính ngân hàng
Tác giả: Bùi Quỳnh Thơ
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 308
Giá bìa:  
Tên sách: Chương trình đào tạo Đại học theo học chế tín chỉ ngành Quản lí đất đai
Tác giả: Nhóm tác giả Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 204
Giá bìa:  
Tên sách: Chương trình giáo dục Đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ngành Kế toán
Tác giả: GS. TS. Nguyễn Văn Đính
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 296
Giá bìa:  
Tên sách: Chương trình đào tạo giáo dục Đại học theo học chế tín chỉ ngành Công nghệ kĩ thuật điện và Sư phạm công nghệ kĩ thuật điện
Tác giả: PGS. TS. Quyền Huy Ánh
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 352
Giá bìa:  
Tên sách: Chương trình đào tạo Đại học theo học chế tín chỉ ngành Kĩ thuật công nghệ thông tin
Tác giả: PGS. TS. Thái Bá Cần
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 228
Giá bìa:  
Tên sách: Chương trình đào tạo Đại học theo học chế tín chỉ ngành Lâm sinh
Tác giả: Nhóm tác giả Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 256
Giá bìa:  
Tên sách: Chương trình giáo dục Đại học theo học chế tín chỉ ngành Kĩ thuật xây dựng
Tác giả: Nhóm tác giả Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 232
Giá bìa:  
Tên sách: Tập ca cổ tuyển chọn
Tác giả: Nhiều tác giả
Khổ sách: 14 x 20 cm
Số trang: 60
Giá bìa:  
Tên sách: Mô tả định loại cá Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam
Tác giả: Trần Đắc Định và nhóm tác giả
Khổ sách: 15 x 21 cm
Số trang: 174
Giá bìa:  
Tên sách: Phương pháp học nhanh - nhớ lâu
Tác giả: Trần Nghĩa Trọng
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 154
Giá bìa: 66.000 đồng
Tên sách: Chữa bệnh bằng thủy châm
Tác giả: Trần Nghĩa Trọng
Khổ sách: 13 x 19 cm
Số trang: 68
Giá bìa: 25.000 đồng
Tên sách: Tập thơ - Lời trần tình
Tác giả: Tân Minh Thành
Khổ sách: 15 x 21 cm
Số trang: 60
Giá bìa: 27.000 đồng
Tên sách: Kỷ yếu khoa học - Phát triển kinh tế - xã hội và chiến lược quản trị của doanh nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long
Tác giả: Nhiều tác giả
Khổ sách: 20,5 x 29 cm
Số trang: 306
Giá bìa:  
Tên sách: Kinh tế ĐBSCL - Tập 1 - Kinh tế ĐBSCL 2001 - 2011
Tác giả: Chủ biên: TS. Võ Hùng Dũng
Khổ sách: 15,5 x 23,5 cm
Số trang: 460
Giá bìa:  
Tên sách: Bí quyết học nhanh - nhớ lâu
Tác giả: Trần Nghĩa Trọng
Khổ sách: 13 x 19 cm
Số trang: 156
Giá bìa: 36.000 đồng
Tên sách: Tập thơ - Hiến Ngọc
Tác giả: Lâm Thao
Khổ sách: 12 x 19 cm
Số trang: 64
Giá bìa:  
Tên sách: Tập thơ - Gửi hương cho gió
Tác giả: Lưu Văn Hưng
Khổ sách: 12,5 x 20,5 cm
Số trang: 172
Giá bìa: 120.000 đồng
Tên sách: Tuyển chọn những mẩu chuyện về tấm gương cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tác giả: Trần Bình
Khổ sách: 10 x 14,5 cm
Số trang: 200
Giá bìa: 25.000 đồng
Tên sách: Chuyện làng cổ (Tập 2) Đình Bình Thủy - Long Tuyền
Tác giả: Nguyễn Sương
Khổ sách: 13 x 19 cm
Số trang: 128
Giá bìa: 30.000 đồng

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982