Tên sách: Phương pháp học nhanh - nhớ lâu
Tác giả: Trần Nghĩa Trọng
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 154
Giá bìa: 66.000 đồng
Tên sách: Chữa bệnh bằng thủy châm
Tác giả: Trần Nghĩa Trọng
Khổ sách: 13 x 19 cm
Số trang: 68
Giá bìa: 25.000 đồng
Tên sách: Tập thơ - Lời trần tình
Tác giả: Tân Minh Thành
Khổ sách: 15 x 21 cm
Số trang: 60
Giá bìa: 27.000 đồng
Tên sách: Kỷ yếu khoa học - Phát triển kinh tế - xã hội và chiến lược quản trị của doanh nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long
Tác giả: Nhiều tác giả
Khổ sách: 20,5 x 29 cm
Số trang: 306
Giá bìa:  
Tên sách: Kinh tế ĐBSCL - Tập 1 - Kinh tế ĐBSCL 2001 - 2011
Tác giả: Chủ biên: TS. Võ Hùng Dũng
Khổ sách: 15,5 x 23,5 cm
Số trang: 460
Giá bìa:  
Tên sách: Bí quyết học nhanh - nhớ lâu
Tác giả: Trần Nghĩa Trọng
Khổ sách: 13 x 19 cm
Số trang: 156
Giá bìa: 36.000 đồng
Tên sách: Tập thơ - Hiến Ngọc
Tác giả: Lâm Thao
Khổ sách: 12 x 19 cm
Số trang: 64
Giá bìa:  
Tên sách: Tập thơ - Gửi hương cho gió
Tác giả: Lưu Văn Hưng
Khổ sách: 12,5 x 20,5 cm
Số trang: 172
Giá bìa: 120.000 đồng
Tên sách: Tuyển chọn những mẩu chuyện về tấm gương cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tác giả: Trần Bình
Khổ sách: 10 x 14,5 cm
Số trang: 200
Giá bìa: 25.000 đồng
Tên sách: Chuyện làng cổ (Tập 2) Đình Bình Thủy - Long Tuyền
Tác giả: Nguyễn Sương
Khổ sách: 13 x 19 cm
Số trang: 128
Giá bìa: 30.000 đồng
Tên sách: Quy định về những điều Đảng viên không được làm
Tác giả:  
Khổ sách: 8,5 x 12 cm
Số trang: 12
Giá bìa:  
Tên sách: Xuất khẩu lúa gạo Việt Nam từ 1989 - 2011
Tác giả: Chủ biên: TS. Võ Hùng Dũng
Khổ sách: 15,5 x 23,5 cm
Số trang: 432
Giá bìa:  
Tên sách: Danh bạ Doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long 2011 - 2012
Tác giả: Nhiều tác giả
Khổ sách: 20 x 28 cm
Số trang: 600
Giá bìa: 180.000 đồng
Tên sách: Tập thơ - Lên đường
Tác giả: Thư Hùng
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 76
Giá bìa: 10.000 đồng
Tên sách: Nhà thờ họ Dương (Nhà cổ vườn lan - Bình Thủy)
Tác giả: Hồ Hoàng
Khổ sách: 13 x 19 cm
Số trang: 37
Giá bìa: 20.000 đồng
Tên sách: Chuyện làng cổ Bình Thủy - Long Tuyền (Tập 1)
Tác giả: Nguyễn Sương
Khổ sách: 13 x 19 cm
Số trang: 152
Giá bìa:  

 

Tên sách: Thiếu sinh quân - Khu IX
Tác giả: Chủ biên: Nguyễn Minh Chiếu
Khổ sách: 14 x 20 cm
Số trang: 278
Giá bìa:  
Tên sách: Phong tục người Việt Đồng bằng sông Cửu Long
Tác giả: Chủ biên: TS. Trần Văn Nam
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 172
Giá bìa: 40.000 đồng
Tên sách: Sổ tay hướng dẫn du lịch
Tác giả: Nhiều tác giả
Khổ sách: 14 x 19 cm
Số trang: 278
Giá bìa: 64.500 đồng
Tên sách: Nhà cổ ở thành phố Cần Thơ
Tác giả: Bảo tàng TP. Cần Thơ
Khổ sách: 14 x 20 cm
Số trang: 146
Giá bìa: 35.000 đồng

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982