Tên sách: Quy định về những điều Đảng viên không được làm
Tác giả:  
Khổ sách: 8,5 x 12 cm
Số trang: 12
Giá bìa:  
Tên sách: Xuất khẩu lúa gạo Việt Nam từ 1989 - 2011
Tác giả: Chủ biên: TS. Võ Hùng Dũng
Khổ sách: 15,5 x 23,5 cm
Số trang: 432
Giá bìa:  
Tên sách: Danh bạ Doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long 2011 - 2012
Tác giả: Nhiều tác giả
Khổ sách: 20 x 28 cm
Số trang: 600
Giá bìa: 180.000 đồng
Tên sách: Tập thơ - Lên đường
Tác giả: Thư Hùng
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 76
Giá bìa: 10.000 đồng
Tên sách: Nhà thờ họ Dương (Nhà cổ vườn lan - Bình Thủy)
Tác giả: Hồ Hoàng
Khổ sách: 13 x 19 cm
Số trang: 37
Giá bìa: 20.000 đồng
Tên sách: Chuyện làng cổ Bình Thủy - Long Tuyền (Tập 1)
Tác giả: Nguyễn Sương
Khổ sách: 13 x 19 cm
Số trang: 152
Giá bìa:  

 

Tên sách: Thiếu sinh quân - Khu IX
Tác giả: Chủ biên: Nguyễn Minh Chiếu
Khổ sách: 14 x 20 cm
Số trang: 278
Giá bìa:  
Tên sách: Phong tục người Việt Đồng bằng sông Cửu Long
Tác giả: Chủ biên: TS. Trần Văn Nam
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 172
Giá bìa: 40.000 đồng
Tên sách: Sổ tay hướng dẫn du lịch
Tác giả: Nhiều tác giả
Khổ sách: 14 x 19 cm
Số trang: 278
Giá bìa: 64.500 đồng
Tên sách: Nhà cổ ở thành phố Cần Thơ
Tác giả: Bảo tàng TP. Cần Thơ
Khổ sách: 14 x 20 cm
Số trang: 146
Giá bìa: 35.000 đồng
Tên sách: Mẹ em & quê ngoại Cần Thơ
Tác giả: Nguyễn Cần Thơ
Khổ sách: 13 x 19 cm
Số trang: 140
Giá bìa: 20.000 đồng
Tên sách: Hà Nội trong tôi - 10 bản tình ca về Hà Nội
Tác giả: Hồ Hoàng
Khổ sách: 18,5 x 18,5 cm
Số trang: 27
Giá bìa:  
Tên sách: Tập ca cổ - Sông Hậu nhớ Sông Hồng
Tác giả: Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch - TP. Cần Thơ
Khổ sách: 18,5 x 18,5 cm
Số trang: 35
Giá bìa:  
Tên sách: Tập ca khúc - Tây Đô nhớ Đông Đô
Tác giả: Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch - TP. Cần Thơ
Khổ sách: 18,5 x 18,5 cm
Số trang: 42
Giá bìa:  
Tên sách: Kỷ yếu khoa học - Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất lúa ở tỉnh Đồng Tháp
Tác giả: Khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh
Khổ sách: 21 x 29,7 cm
Số trang: 92
Giá bìa:  

 

Tên sách: Văn hóa dân gian Bình Tân
Tác giả: Chủ biên: TS. Trần Văn Nam
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 210
Giá bìa:  

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982