Tên sách: Mẹ em & quê ngoại Cần Thơ
Tác giả: Nguyễn Cần Thơ
Khổ sách: 13 x 19 cm
Số trang: 140
Giá bìa: 20.000 đồng
Tên sách: Hà Nội trong tôi - 10 bản tình ca về Hà Nội
Tác giả: Hồ Hoàng
Khổ sách: 18,5 x 18,5 cm
Số trang: 27
Giá bìa:  
Tên sách: Tập ca cổ - Sông Hậu nhớ Sông Hồng
Tác giả: Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch - TP. Cần Thơ
Khổ sách: 18,5 x 18,5 cm
Số trang: 35
Giá bìa:  
Tên sách: Tập ca khúc - Tây Đô nhớ Đông Đô
Tác giả: Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch - TP. Cần Thơ
Khổ sách: 18,5 x 18,5 cm
Số trang: 42
Giá bìa:  
Tên sách: Kỷ yếu khoa học - Giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất lúa ở tỉnh Đồng Tháp
Tác giả: Khoa Kinh Tế - Quản Trị Kinh Doanh
Khổ sách: 21 x 29,7 cm
Số trang: 92
Giá bìa:  

 

Tên sách: Văn hóa dân gian Bình Tân
Tác giả: Chủ biên: TS. Trần Văn Nam
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 210
Giá bìa:  

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982