Tên sách: Xã hội hóa giáo dục Kiên Giang - Nhìn từ thực tiễn
Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Hạnh - ThS. Hoàng Hữu Thịnh - ThS. Nguyễn Tấn Kiệt - ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc - ThS. Trần Hiền Phúc
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 220
Giá bìa: 120.000 đồng

 

Tên sách: Proceedings of the first international Conference in Economics & Business
Tác giả: Can Tho University - Le Khuong Ninh (Eds.)
Khổ sách: 17 x 25,5 cm
Số trang: 582
Giá bìa:  

 

Tên sách: Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn quốc: Về công tác giáo dục thể chất và thể dục thể thao các Trường Đại học, Cao đẳng năm 2019
Tác giả: Trường Đại học Cần Thơ
Khổ sách: 17 x 25,5 cm
Số trang: 804
Giá bìa:  

 

Tên sách: Kỷ yếu Hội người tù kháng chiến thành phố Cần Thơ
Tác giả: Hội người tù kháng chiến thành phố Cần Thơ
Khổ sách: 20,5 x 28,5 cm
Số trang: 466
Giá bìa:  

 

Tên sách: Kỷ yếu hội nghị khoa học: Quản lý đất và sử dụng phân bón hiệu quả cho sản xuất nông nghiệp
Tác giả: Trường Đại học Cần Thơ - Khoa Nông nghiệp; Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 72
Giá bìa:  

 

Tên sách: Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: Văn hóa sông nước ở Đông Nam Á bảo tồn và phát triển
Tác giả: Trường Đại học Cần Thơ
Khổ sách: 17 x 25,5 cm
Số trang: 506
Giá bìa:  

 

Tên sách: Kỷ yếu hội thảo khoa học: Phát triển công tác thể dục thể thao trường học - Thực trạng và giải pháp
Tác giả: Trường Đại học Tài chính – Marketing
Khổ sách: 17 x 25,5 cm
Số trang: 426
Giá bìa:  

 

Tên sách: Một số loài cá kinh tế ở khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen
Tác giả: Tiêu Văn Út - Hà Phước Hùng - Trần Đắc Định - Võ Thành Toàn - Trần Xuân Lợi - Nguyễn Thị Vàng - Nguyễn Trung Tín
Khổ sách: 20 x 28,5 cm
Số trang: 52
Giá bìa:  

 

Tên sách: Minh Lương - Cù Là quê hương tôi
Tác giả: Lê Quốc Việt
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 144
Giá bìa: 80.000 đồng

 

Tên sách: Truyện dân gian Cần Thơ
Tác giả: Trần Văn Nam - Nguyễn Thanh Hội - Trần Văn Thịnh - Tạ Đức Tú - Trần Như Ý
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 336
Giá bìa:  

 

Tên sách: Tập thơ - Nỗi nhớ dịu êm
Tác giả: Trương Chí Tiến
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 100
Giá bìa: 55.000 đồng

 

Tên sách: Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia - Kết cấu hạ tầng và liên kết vùng phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ
Tác giả: Viện nghiên cứu phát triển bền vững vùng và Viện kinh tế Việt Nam
Khổ sách: 17 x 25,5 cm
Số trang: 338
Giá bìa:  

 

Tên sách: Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia - Phát triển kinh tế và kinh doanh ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa
Tác giả: Trường Đại học Cần Thơ
Khổ sách: 17 x 25,5 cm
Số trang: 444
Giá bìa:  

 

Tên sách: Kỷ yếu khoa học - Gieo trồng đa dạng = thu hoạch an toàn - Đồng bằng sông Cửu Long (2015-2018)
Tác giả: Trường Đại học Cần Thơ - PGS.TS. Huỳnh Quang Tín
Khổ sách: 17 x 25,5 cm
Số trang: 252
Giá bìa:  

 

Tên sách: Proceedings - International Conference on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences
Tác giả: Trường Đại học Cần Thơ
Khổ sách: 20 x 29,5 cm
Số trang: 558
Giá bìa:  

 

Tên sách: Kỷ yếu hội thảo khoa học - Cách mạng công nghiệp 4.0 với việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường Đại học và Cao đẳng hiện nay
Tác giả: Trường Đại học Cần Thơ
Khổ sách: 17 x 25,5 cm
Số trang: 364
Giá bìa:  

 

Tên sách: Tập thơ - Tháng tư hạ về
Tác giả: Nguyễn Chí Văn
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 160
Giá bìa: 68.000 đồng

 

Tên sách: Đời sống lúa mùa ở quê tôi
Tác giả: Lê Quốc Việt
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 130
Giá bìa: 50.000 đồng

 

Tên sách: Kỷ yếu hội nghị khoa học Đất - Sử dụng bền vững tài nguyên đất ở Đồng bằng sông Cửu Long năm 2018
Tác giả: Trường Đại học Cần Thơ
Khổ sách: 17 x 25,5 cm
Số trang: 152
Giá bìa:  

 

Tên sách: Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn quốc: Về công tác giáo dục thể chất và thể dục thể thao các trường đại học, cao đẳng năm 2018
Tác giả: Trường Đại học Cần Thơ
Khổ sách: 17 x 25,5 cm
Số trang: 734
Giá bìa:  

 

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982