Tên sách: Tập thơ - Nỗi nhớ dịu êm
Tác giả: Trương Chí Tiến
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 100
Giá bìa: 55.000 đồng

 

Tên sách: Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia - Kết cấu hạ tầng và liên kết vùng phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ
Tác giả: Viện nghiên cứu phát triển bền vững vùng và Viện kinh tế Việt Nam
Khổ sách: 17 x 25,5 cm
Số trang: 338
Giá bìa:  

 

Tên sách: Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia - Phát triển kinh tế và kinh doanh ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa
Tác giả: Trường Đại học Cần Thơ
Khổ sách: 17 x 25,5 cm
Số trang: 444
Giá bìa:  

 

Tên sách: Kỷ yếu khoa học - Gieo trồng đa dạng = thu hoạch an toàn - Đồng bằng sông Cửu Long (2015-2018)
Tác giả: Trường Đại học Cần Thơ - PGS.TS. Huỳnh Quang Tín
Khổ sách: 17 x 25,5 cm
Số trang: 252
Giá bìa:  

 

Tên sách: Proceedings - International Conference on GeoInformatics for Spatial-Infrastructure Development in Earth and Allied Sciences
Tác giả: Trường Đại học Cần Thơ
Khổ sách: 20 x 29,5 cm
Số trang: 558
Giá bìa:  

 

Tên sách: Kỷ yếu hội thảo khoa học - Cách mạng công nghiệp 4.0 với việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường Đại học và Cao đẳng hiện nay
Tác giả: Trường Đại học Cần Thơ
Khổ sách: 17 x 25,5 cm
Số trang: 364
Giá bìa:  

 

Tên sách: Tập thơ - Tháng tư hạ về
Tác giả: Nguyễn Chí Văn
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 160
Giá bìa: 68.000 đồng

 

Tên sách: Đời sống lúa mùa ở quê tôi
Tác giả: Lê Quốc Việt
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 130
Giá bìa: 50.000 đồng

 

Tên sách: Kỷ yếu hội nghị khoa học Đất - Sử dụng bền vững tài nguyên đất ở Đồng bằng sông Cửu Long năm 2018
Tác giả: Trường Đại học Cần Thơ
Khổ sách: 17 x 25,5 cm
Số trang: 152
Giá bìa:  

 

Tên sách: Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn quốc: Về công tác giáo dục thể chất và thể dục thể thao các trường đại học, cao đẳng năm 2018
Tác giả: Trường Đại học Cần Thơ
Khổ sách: 17 x 25,5 cm
Số trang: 734
Giá bìa:  

 

Tên sách: Kỷ yếu hội thảo quốc tế: Triết lý nhân sinh cũa người dân Nam bộ, Việt Nam - Phần 3: Văn hóa ứng xử
Tác giả: Trường Đại học An Giang
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 224
Giá bìa:  
Tên sách: Kỷ yếu hội thảo quốc tế: Triết lý nhân sinh cũa người dân Nam bộ, Việt Nam - Phần 2: Văn hóa tổ chức đời sống
Tác giả: Trường Đại học An Giang
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 478
Giá bìa:  
Tên sách: Kỷ yếu hội thảo quốc tế: Triết lý nhân sinh cũa người dân Nam bộ, Việt Nam - Phần 1: Văn hóa nhận thức và Tôn giáo - Tín ngưỡng
Tác giả: Trường Đại học An Giang
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 376
Giá bìa:  
Tên sách: Kỷ yếu hội nghị: Lâm sinh và biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2018
Tác giả: Trường Đại học Cần Thơ
Khổ sách: 17 x 25,5 cm
Số trang: 294
Giá bìa:  

 

Tên sách: Tập thơ - Sắc màu yêu
Tác giả: Trương Bình
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 228
Giá bìa: 50.000 đồng

 

Tên sách: Giáo dục Kiên Giang, 40 năm (1975-2015) - Một chặng đường phát triển
Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Hạnh - ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc - ThS. Nguyễn Tấn Kiệt
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 202
Giá bìa: 115.000 đồng

 

Tên sách: Tập truyện ngắn - Lặng lẽ bên tôi
Tác giả: Phạm Duy Tương
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 272
Giá bìa: 85.000 đồng

 

Tên sách: Kỷ yếu hội thảo Khoa học Quốc gia - Giáo dục thường xuyên ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long - Thực trạng và Thách thức
Tác giả: Trường Đại học Cần Thơ - Trung tâm Liên kết Đào tạo
Khổ sách: 17 x 25,5 cm
Số trang: 210
Giá bìa:  

 

Tên sách: Du thơ đất nước Việt Nam
Tác giả: Trương Mỹ Vân
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 328
Giá bìa: 150.000 đồng

 

Tên sách: Như một khúc tự tình
Tác giả: Lê Hà Uyên
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 168
Giá bìa:  

 

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982