Tên sách: Kỷ yếu Hội thảo khoa học - Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa sông nước Đồng bằng sông Cửu Long trong quá trình hội nhập và phát triển
Tác giả: Nhóm tác giả và Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường Đại học Cần Thơ
Khổ sách: 17 x 25,5 cm
Số trang: 352
Giá bìa:  

 

Tên sách: Investigating Issues in English language Teaching and Learning through action research - Stories from the Mekong Delta, Viet Nam
Tác giả: TS. Trịnh Quốc Lập - TS. Kevin Laws
Khổ sách: 17 x 25,5 cm
Số trang: 72
Giá bìa:  

 

Tên sách: Kỷ yếu Hội thảo toàn quốc về Công nghệ Thông tin năm 2017
Tác giả: Nhóm tác giả và Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Cần Thơ
Khổ sách: 17 x 25,5 cm
Số trang: 136
Giá bìa:  

 

Tên sách: Kỷ yếu Hội thảo khoa học - Vận dụng Nghị quyết Đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn Lý luận Chính trị ở các Trường Đại học và Cao đẳng
Tác giả: Nhóm tác giả và Trường Đại học Cần Thơ
Khổ sách: 17 x 25,5 cm
Số trang: 394
Giá bìa:  

 

Tên sách: Kỷ yếu Hội nghị Giáo dục thể chất các trường Đại học và Cao đẳng Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ tư - 2017
Tác giả: TS. Nguyễn Văn Hòa - TS. Lê Bá Tường
Khổ sách: 17 x 25,5 cm
Số trang: 342
Giá bìa:  
Tên sách: Kỷ yếu Hội nghị khoa học: Nông nghiệp và phát triển nông thôn thời hội nhập
Tác giả: Khoa Phát triển nông thôn
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 368
Giá bìa:  
Tên sách: Tập thơ - ƯỚC MƠ
Tác giả: Lê Văn Thoảng
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 60
Giá bìa:  
Tên sách: Kỷ yếu Hội nghị khoa học: Quản lý đất đai vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2016
Tác giả: Trường Đại học Cần Thơ
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 610
Giá bìa:  
Tên sách: Promoting Healthier Aquaculture and Fisheries for Food Safety and Security - Book of Abstracts
Tác giả: Can Tho University, Asian Fisheries Education Network
Khổ sách: 19 x 25 cm
Số trang: 536
Giá bìa:  
Tên sách: Thơ - Dòng thương nhớ
Tác giả: Bùi Ngọc Chiếu
Khổ sách: 12 x 20 cm
Số trang: 44
Giá bìa:  
Tên sách: Khoa Sư phạm - Trường Đại học Cần Thơ - 50 năm xây dựng và phát triển (1966 - 2016)
Tác giả: Khoa Sư phạm - Trường Đại học Cần Thơ
Khổ sách: 20,5 x 28,5 cm
Số trang: 110
Giá bìa:  
Tên sách: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Giáo dục Thể chất các Trường Đại học và Cao đẳng Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ ba - 2016
Tác giả: Trường Đại học Cần Thơ
Khổ sách: 17 x 25,5 cm
Số trang: 230
Giá bìa:  
Tên sách: Kỷ yếu Hội thảo: Câu lạc bộ Khoa học - Công nghệ các Trường Đại học Kỹ thuật lần thứ 48 - Với sự phát triển bền vững Tây Nam Bộ
Tác giả: Trường Đại học Cần Thơ, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ
Khổ sách: 20,5 x 28,5 cm
Số trang: 440
Giá bìa:  

 

Tên sách: 40 năm Công đoàn trường Đại học Cần Thơ, những năm tháng không thể nào quên
Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Linh - PGS. TS. Nguyễn Kim Châu - ThS. Bùi Thanh Thảo - ThS. Lê Thị Nhiên
Khổ sách: 15,5 x 22 cm
Số trang: 192
Giá bìa:  
Tên sách: Workshop proceeding - The First International Workshop Development of Renewable Energy for the Mekong Delta
Tác giả: Khoa Khoa học Tự nhiên
Khổ sách: 19 x 26 cm
Số trang: 180
Giá bìa:  
Tên sách: Kỷ yếu khoa học: Thành tựu 20 năm -  Nâng cao năng lực nông dân về xã hội hóa công tác giống lúa ở ĐBSCL (Workshop proceedings: 20 year's achievements on participatory plant breeding in the Mekong Delta, Vietnam
Tác giả: TS. Huỳnh Quang Tín - Nguyễn Hồng Cúc - Bùi Lan Anh - Huỳnh Nguyễn Vũ Lâm
Khổ sách: 19 x 26 cm
Số trang: 456
Giá bìa:  
Tên sách: Tuyển tập các bài báo của Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ lĩnh vực kinh tế - xã hội (Chuyên ngành Quản trị kinh doanh - Marketing) - Tập 1
Tác giả: Trung tâm Dịch vụ và Chuyển giao công nghệ - ĐHCT
Khổ sách: 19 x 26 cm
Số trang: 140
Giá bìa: 39.000 đồng
Tên sách: Kỷ yếu Hội thảo khoa học 2015 "Cải tiến công tác đào tạo sinh viên sư phạm, nâng cao năng lực nghiên cứu và dạy học của giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông"
Tác giả: Khoa Sư phạm - ĐHCT
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 268
Giá bìa:  

 

Tên sách: Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Phát triển Kinh tế - Xã hội Đồng bằng sông Cửu Long năm 2015"
Tác giả: Khoa Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - ĐHCT
Khổ sách: 19 x 26 cm
Số trang: 502
Giá bìa:  

 

Tên sách: Kỷ yếu Hội thảo khoa học " Đào tạo và nghiên cứu khoa học ở Đồng bằng sông Cửu Long - Hội nhập và phát triển bền vững" - Phần 1: Kinh tế - xã hội
Tác giả: Trường Đại học Tây Đô
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 380
Giá bìa:  

 

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982