Tên sách: Xây dựng chương trình giáo dục Đại học theo học chế tín chỉ ngành Công nghệ kỹ thuật may
Tác giả: Nhóm tác giả Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật TP. HCM
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 264
Giá bìa:  
Tên sách: Chương trình giáo dục Đại học đào tạo giáo viên Trung học phổ thông theo hệ thống tín chỉ ngành Sư phạm kĩ thuật công nghiệp
Tác giả: Nhóm tác giả Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 260
Giá bìa:  
Tên sách: Chương trình giáo dục Đại học đào tạo giáo viên Trung học phổ thông theo học chế tín chỉ ngành Kỹ thuật nông nghiệp
Tác giả: Nhóm tác giả Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 292
Giá bìa:  
Tên sách: Chương trình đào tạo giáo dục Đại học theo học chế tín chỉ ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô
Tác giả: PGS. TS. Đỗ Văn Dũng - ThS. Nguyễn Tấn Quốc
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 272
Giá bìa:  
Tên sách: Chương trình đào tạo giáo viên Trung cấp chuyên nghiệp theo học chế tín chỉ ngành Công nghệ hàn và gia công tấm
Tác giả: PGS. TS. Thái Bá Cần - PGS. TS. Đặng Thiện Ngôn
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 280
Giá bìa:  
Tên sách: Chăm sóc da thẩm mỹ
Tác giả: TS. Huỳnh Văn Bá
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 284
Giá bìa: 110.000 đồng
Tên sách: Chương trình giáo dục Đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ngành Quản trị kinh doanh
Tác giả: GS. TS. Nguyễn Văn Đính
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 320
Giá bìa:  
Tên sách: Chương trình đào tạo giáo viên Trung học phổ thông theo học chế tín chỉ ngành Giáo dục thể chất
Tác giả: TS. Phạm Xuân Thành
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 232
Giá bìa:  
Tên sách: Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ ngành Quản lí công nghiệp và môi trường
Tác giả: PGS. TS. Thái Bá Cần
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 234
Giá bìa:  
Tên sách: Chương trình đào tạo Đại học theo học chế tín chỉ ngành Quản lí tài nguyên rừng và môi trường
Tác giả: PGS. TS. Đặng Thái Dương
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 246
Giá bìa:  
Tên sách: Chương trình đào tạo (chương trình chi tiết) đào tạo giáo viên Trung cấp chuyên nghiệp theo học chế tín chỉ ngành Giáo dục mầm non
Tác giả: Nhóm tác giả Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 392
Giá bìa:  
Tên sách: Chương trình giáo dục Đại học hệ chính quy theo học chế tín chỉ ngành Tài chính ngân hàng
Tác giả: Bùi Quỳnh Thơ
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 308
Giá bìa:  
Tên sách: Chương trình đào tạo Đại học theo học chế tín chỉ ngành Quản lí đất đai
Tác giả: Nhóm tác giả Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 204
Giá bìa:  
Tên sách: Chương trình giáo dục Đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ngành Kế toán
Tác giả: GS. TS. Nguyễn Văn Đính
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 296
Giá bìa:  
Tên sách: Chương trình đào tạo giáo dục Đại học theo học chế tín chỉ ngành Công nghệ kĩ thuật điện và Sư phạm công nghệ kĩ thuật điện
Tác giả: PGS. TS. Quyền Huy Ánh
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 352
Giá bìa:  
Tên sách: Chương trình đào tạo Đại học theo học chế tín chỉ ngành Kĩ thuật công nghệ thông tin
Tác giả: PGS. TS. Thái Bá Cần
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 228
Giá bìa:  
Tên sách: Chương trình đào tạo Đại học theo học chế tín chỉ ngành Lâm sinh
Tác giả: Nhóm tác giả Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 256
Giá bìa:  
Tên sách: Chương trình giáo dục Đại học theo học chế tín chỉ ngành Kĩ thuật xây dựng
Tác giả: Nhóm tác giả Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 232
Giá bìa:  
Tên sách: Tập ca cổ tuyển chọn
Tác giả: Nhiều tác giả
Khổ sách: 14 x 20 cm
Số trang: 60
Giá bìa:  
Tên sách: Mô tả định loại cá Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam
Tác giả: Trần Đắc Định và nhóm tác giả
Khổ sách: 15 x 21 cm
Số trang: 174
Giá bìa:  

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982