Tên sách: Sổ tay - Sản xuất phân hữu cơ sinh học bón cho rau, màu và cây ăn trái đạt năng suất và chất lượng cao
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Văn Bá - Dương Thị Bích - Nguyễn Bá Lễ - Trương Quốc Tất - Nguyễn Thị Khánh Vân
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 32
Giá bìa:  
Tên sách: Proceedings - Food safety & Food quality in Southeast Asia - Challenges for the next decade (Part 1, 2)
Tác giả: Lý Nguyễn Bình
Khổ sách: 20,5 x 29 cm
Số trang: part 1: 328; part 2: 260
Giá bìa:  
Tên sách: Tập thơ - Thu không đề (Tập 1, 2)
Tác giả: Trương Bình
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: tập 1: 108; tập 2: 112
Giá bìa:  
Tên sách: Tập thơ - Tự tình
Tác giả: Cao Minh Ánh
Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
Số trang: 92
Giá bìa: 25.000 đồng
Tên sách: Đào tạo nguồn nhân lực cho một số ngành kinh tế và ngành công nghệ cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Tác giả: PGS. TS. Võ Xuân Tiến
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 156
Giá bìa:  
Tên sách: Chương trình giáo dục Đại học theo hệ thống tín chỉ ngành Tâm lí - Giáo dục
Tác giả: Nhóm tác giả Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 136
Giá bìa:  
Tên sách: Một số vấn đề văn hóa phong tục các dân tộc ít người ở Việt Nam
Tác giả: Nhóm tác giả Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 298
Giá bìa:  
Tên sách: Tài liệu Giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo
Tác giả: Vụ Giáo dục Thường xuyên
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 96
Giá bìa:  
Tên sách: Chương trình giáo dục Đại học theo học chế tín chỉ ngành Kỹ thuật cơ khí động lực
Tác giả: PGS. TS. Đỗ Văn Dũng - ThS. Nguyễn Tấn Quốc
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 288
Giá bìa:  
Tên sách: Chương trình đào tạo giáo viên Trung cấp chuyên nghiệp theo học chế tín chỉ ngành Tự động hóa
Tác giả: Nhóm tác giả Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp - Đại học Thái Nguyên
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 222
Giá bìa:  
Tên sách: Xây dựng chương trình giáo dục Đại học theo học chế tín chỉ ngành Công nghệ kỹ thuật may
Tác giả: Nhóm tác giả Trường Đại học Sư phạm Kĩ thuật TP. HCM
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 264
Giá bìa:  
Tên sách: Chương trình giáo dục Đại học đào tạo giáo viên Trung học phổ thông theo hệ thống tín chỉ ngành Sư phạm kĩ thuật công nghiệp
Tác giả: Nhóm tác giả Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 260
Giá bìa:  
Tên sách: Chương trình giáo dục Đại học đào tạo giáo viên Trung học phổ thông theo học chế tín chỉ ngành Kỹ thuật nông nghiệp
Tác giả: Nhóm tác giả Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 292
Giá bìa:  
Tên sách: Chương trình đào tạo giáo dục Đại học theo học chế tín chỉ ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô
Tác giả: PGS. TS. Đỗ Văn Dũng - ThS. Nguyễn Tấn Quốc
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 272
Giá bìa:  
Tên sách: Chương trình đào tạo giáo viên Trung cấp chuyên nghiệp theo học chế tín chỉ ngành Công nghệ hàn và gia công tấm
Tác giả: PGS. TS. Thái Bá Cần - PGS. TS. Đặng Thiện Ngôn
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 280
Giá bìa:  
Tên sách: Chăm sóc da thẩm mỹ
Tác giả: TS. Huỳnh Văn Bá
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 284
Giá bìa: 110.000 đồng
Tên sách: Chương trình giáo dục Đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ngành Quản trị kinh doanh
Tác giả: GS. TS. Nguyễn Văn Đính
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 320
Giá bìa:  
Tên sách: Chương trình đào tạo giáo viên Trung học phổ thông theo học chế tín chỉ ngành Giáo dục thể chất
Tác giả: TS. Phạm Xuân Thành
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 232
Giá bìa:  
Tên sách: Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ ngành Quản lí công nghiệp và môi trường
Tác giả: PGS. TS. Thái Bá Cần
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 234
Giá bìa:  
Tên sách: Chương trình đào tạo Đại học theo học chế tín chỉ ngành Quản lí tài nguyên rừng và môi trường
Tác giả: PGS. TS. Đặng Thái Dương
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 246
Giá bìa:  

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982