Tên sách: Quản lý rủi ro sức khỏe
Tác giả: Nguyễn Thanh Giao
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 92
Giá bìa: 80.000 đồng

 

Tên sách: Sử dụng Excel phân tích thống kê nông nghiệp
Tác giả: PGS. TS. Lê Thanh Phong
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 392
Giá bìa: 120.000 đồng

 

Tên sách: Ứng dụng phương tiện kỹ thuật trong dạy học Đại học (Application of Technical Facilities in University Teaching)
Tác giả: TS. Huỳnh Anh Huy - PGS. TS. Phạm Nguyên Khang - TS. Đinh Minh Quang
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 100
Giá bìa: 39.500 đồng

 

Tên sách: Thực tập cơ nhiệt
Tác giả: TS. Trần Thanh Hải - TS. GVC. Phan Thị Kim Loan
Khổ sách: 20 x 28 cm
Số trang: 122
Giá bìa: 40.000 đồng

 

Tên sách: Hoạt động trải nghiệm ở tiểu học
Tác giả: Lê Thị Mỹ Trà
Khổ sách: 20 x 28 cm
Số trang: 162
Giá bìa: 150.000 đồng

 

Tên sách: Curriculum treatment engineering for soil pollution
Tác giả: Assoc. Prof. Dr. Thai Thanh Luom (Editor) - MSc. Le Viet Khai - MSc. Huynh Van Quoc Canh - MSc. Ho Vu Khanh
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 348
Giá bìa: 140.000 đồng

 

Tên sách: Chất lượng và phát triển sản phẩm giá trị gia tăng từ gạo lúa mùa nổi (Oryza sativa sp.) An Giang
Tác giả: TS. Hồ Thanh Bình
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 138
Giá bìa: 75.000 đồng

 

Tên sách: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng
Tác giả: Phan Thị Thùy Trang - Phạm Phương Tâm
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 134
Giá bìa: 120.000 đồng

 

Tên sách: Bài tập và bài giải Kế toán ngân hàng
Tác giả: ThS. Hồ Hữu Phương Chi - ThS. Bùi Lê Thái Hạnh
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 130
Giá bìa: 52.000 đồng

 

Tên sách: Sách chuyên khảo - Ý định khởi nghiệp: Lý thuyết và Thực tiễn
Tác giả: Phan Anh Tú - Châu Thị Lệ Duyên
Khổ sách: 17 x 25,5 cm
Số trang: 194
Giá bìa: 100.000 đồng

 

Tên sách: Sinh lý cá: Nguyên lý và Ứng dụng (Fish Physiology: Principles and Applications)
Tác giả: PGS.TS. Đỗ Thị Thanh Hương (Chủ biên)
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 194
Giá bìa: 50.000 đồng

 

Tên sách: Giáo dục năng lượng xanh cho học sinh tiểu học (Sách hướng dẫn dành cho giáo viên)
Tác giả: Trịnh Thị Hương - Nguyễn Võ Châu Ngân - Huỳnh Thái Lộc - Lê Ngọc Hóa - Nguyễn Duy Sang - Lê Thanh Long - Hà Hữu Nghị - Jang-Ho Son
Khổ sách: 17 x 25,5 cm
Số trang: 144
Giá bìa:  

 

Tên sách: Ảnh hưởng của đặc trưng văn hóa con người Tây Nam Bộ đến xây dựng văn hóa công sở khu vực Tây Nam Bộ
Tác giả: ThS. Đào Lộc Bình - ThS. Lê Thị Hằng (Đồng chủ biên)
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 114
Giá bìa: 90.000 đồng

 

Tên sách: Hệ thống kiến thức sinh học 11 & 12 - Nâng cao
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thanh Tùng - CN. Võ Văn Vũ - ThS. Phạm Thị Bích Thủy - ThS. Phan Thanh Quốc
Khổ sách: 21 x 29,7 cm
Số trang: 220
Giá bìa: 170.000 đồng

 

Tên sách: Hệ thống kiến thức sinh học 12 - Cơ bản (Tái bản lần thứ nhất có chỉnh sửa, bổ sung)
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn thanh tùng - CN. Võ Văn Vũ
Khổ sách: 21 x 29,7 cm
Số trang: 274
Giá bìa: 100.000 đồng

 

Tên sách: Sách chuyên khảo - Xây dựng mục tiêu học phần theo hướng tiếp cận năng lực
Tác giả: Bùi Thị Mùi (Chủ biên)
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 232
Giá bìa: 160.000 đồng

 

Tên sách: Lập trình căn bản
Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Hiếu - ThS. Nguyễn Duy Phúc - ThS. Nguyễn Ngọc Nga - ThS. Trần Thái Bảo - ThS. Trần Hoài Hạnh- ThS. Lê Hoàng An
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 136
Giá bìa: 120.000 đồng

 

Tên sách: Kiến thức bản địa trong ứng phó với biến đổi khí hậu và xâm nhập mặn cho hộ dân vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Duy Cần - GS. Kazuhiko Kobayashi
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 82
Giá bìa: 110.000 đồng

 

Tên sách: Hệ thống máy lạnh công nghiệp
Tác giả: ThS. Huỳnh Thanh Tường - ThS. Nguyễn Thanh Ngọc - ThS. Huỳnh Thị Dư - ThS. Lương Hoài Thương - ThS. Nguyễn Thuận Hải Đăng
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 116
Giá bìa: 117.000 đồng

 

Tên sách: Nuôi cấy mô thực vật - Nguyên lý và thực hành
Tác giả: TS. Nguyễn Văn Ây - PGS. TS. Lê Văn Bé - TS. Trần Thanh Mến
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 206
Giá bìa: 50.000 đồng

 

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982