Tên sách: Dịch hại trên hoa hồng, cúc, mai, vạn thọ
Tác giả: GS. TS. Nguyễn Thị Thu Cúc - PGS. TS. Trần Thị Thu Thủy
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 128
Giá bìa: 96.000 đồng
Tên sách: 100 tình huống pháp lý dân sự
Tác giả: ThS. Tăng Thanh Phương - ThS. Nguyễn Phan Khôi - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Tuyền - Huỳnh Thị Trúc Giang - Nguyễn Thị Mỹ Linh - Trần Khắc Qui
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 92
Giá bìa: 25.000 đồng
Tên sách: Ứng dụng Minitab trong phân tích thống kê nông nghiệp
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Hồng Nhân - TS. Nguyễn Văn Hớn - TS. Nguyễn Trọng Ngữ
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 108
Giá bìa: 35.000 đồng
Tên sách: Phương pháp nghiên cứu trong giáo dục
Tác giả: Nguyễn Phú Lộc
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 136
Giá bìa: 45.000 đồng
Tên sách: Basic English - Book 1
Tác giả: Lê Kim Thùy
Khổ sách: 21 x 29 cm
Số trang: 84
Giá bìa:  
Tên sách: Quản trị học (Tái bản lần 2)
Tác giả: Nguyễn Phạm Thanh Nam - Trương Chí Tiến
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 288
Giá bìa: 25.000 đồng
Tên sách: English for Effective Communication - Student's book, TOEIC 5
Tác giả: IIG VIETNAM và Trường Đại học Đồng Tháp
Khổ sách: 19 x 25 cm
Số trang: 172
Giá bìa:  
Tên sách: English for Effective Communication - Student's book, TOEIC 3
Tác giả: IIG VIETNAM và Trường Đại học Đồng Tháp
Khổ sách: 19 x 25 cm
Số trang: 192
Giá bìa:  
Tên sách: English for Effective Communication - Student's book, TOEIC 4
Tác giả: IIG VIETNAM và Trường Đại học Đồng Tháp
Khổ sách: 19 x 25 cm
Số trang: 196
Giá bìa:  
Tên sách: English for Effective Communication - Student's book, TOEIC 2
Tác giả: IIG VIETNAM và Trường Đại học Đồng Tháp
Khổ sách: 19 x 25 cm
Số trang: 172
Giá bìa:  
Tên sách: English for Effective Communication - Student's book, TOEIC 1
Tác giả: IIG VIETNAM và Trường Đại học Đồng Tháp
Khổ sách: 19 x 25 cm
Số trang: 168
Giá bìa:  
Tên sách: English for Effective Communication - Workbook, TOEIC 5
Tác giả: IIG VIETNAM và Trường Đại học Đồng Tháp
Khổ sách: 19 x 25 cm
Số trang: 100
Giá bìa:  
Tên sách: English for Effective Communication - Workbook, TOEIC 3
Tác giả: IIG VIETNAM và Trường Đại học Đồng Tháp
Khổ sách: 19 x 25 cm
Số trang: 100
Giá bìa:  
Tên sách: English for Effective Communication - Workbook, TOEIC 4
Tác giả: IIG VIETNAM và Trường Đại học Đồng Tháp
Khổ sách: 19 x 25 cm
Số trang: 96
Giá bìa:  
Tên sách: English for Effective Communication - Workbook, TOEIC 2
Tác giả: IIG VIETNAM và Trường Đại học Đồng Tháp
Khổ sách: 19 x 25 cm
Số trang: 132
Giá bìa:  
Tên sách: English for Effective Communication - Workbook, TOEIC 1
Tác giả: IIG VIETNAM và Trường Đại học Đồng Tháp
Khổ sách: 19 x 25 cm
Số trang: 120
Giá bìa:  
Tên sách: Căn bản về Quản trị tài chính
Tác giả: TS. Trần Ái Kết - ThS. Nguyễn Thanh Nguyệt
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 206
Giá bìa: 52.000 đồng
Tên sách: Sách chuyên khảo - Vi khuẩn nội sinh thực vật (Tái bản lần 1 có bổ sung)
Tác giả: PGS.TS. Cao Ngọc Điệp
Khổ sách: 19 x 27 cm
Số trang: 208
Giá bìa: 58.000 đồng
Tên sách: Sổ tay thực hành sinh học phân tử
Tác giả: Chủ biên: TS. Trần Nhân Dũng
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 184
Giá bìa: 22.000 đồng
Tên sách: Sách chuyên khảo - Chưng luyện đặc biệt và kỹ thuật sản xuất cồn tuyệt đối
Tác giả: TS. Phan Văn Thơm
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 100
Giá bìa: 54.400 đồng

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982