Tên sách: Sổ tay thực hành sinh học phân tử
Tác giả: Chủ biên: TS. Trần Nhân Dũng
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 184
Giá bìa: 22.000 đồng
Tên sách: Sách chuyên khảo - Chưng luyện đặc biệt và kỹ thuật sản xuất cồn tuyệt đối
Tác giả: TS. Phan Văn Thơm
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 100
Giá bìa: 54.400 đồng
Tên sách: Tài liệu - Hướng dẫn công tác kiến tập và thực tập sư phạm (Tái bản lần 1)
Tác giả: Chủ biên: TS. Nguyễn Thị Hồng Nam
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 94
Giá bìa: 15.000 đồng
Tên sách: Khai mỏ dữ liệu, minh họa bằng ngôn ngữ R
Tác giả: TS. Đỗ Thanh Nghị
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 144
Giá bìa: 25.000 đồng
Tên sách: Tài liệu - Hướng dẫn công tác kiến tập và thực tập sư phạm
Tác giả: Chủ biên: TS. Nguyễn Thị Hồng Nam
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 94
Giá bìa: 20.000 đồng
Tên sách: Sổ tay thiết kế - Thiết bị hóa chất và chế biến thực phẩm đa dụng
Tác giả: TS. Phan Văn Thơm
Khổ sách: 19 x 26 cm
Số trang: 280
Giá bìa:  
Tên sách: Tóm tắt những vụ tranh chấp điển hình của WTO: Báo cáo của ban hội thẩm và cơ quan phúc thẩm từ năm 1995-2010 (Tập 1)
Tác giả: Khoa Luật - Trường ĐHCT
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 454
Giá bìa:  
Tên sách: Sách chuyên khảo - Vi khuẩn nội sinh thực vật
Tác giả: PGS.TS. Cao Ngọc Điệp
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 76
Giá bìa: 32.000 đồng
Tên sách: Legal framework of the water sector in VietNam
Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Phương Loan
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 248
Giá bìa:  
Tên sách: Learning Breakthough - Workbook 3
Tác giả: Huỳnh Chí Minh Huyên - Huỳnh Minh Hiền - Lê Xuân Mai
Khổ sách: 21 x 29,5 cm
Số trang: 61
Giá bìa: 9.000 đồng
Tên sách: Khung pháp lý về tài nguyên nước ở Việt Nam
Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Phương Loan
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 252
Giá bìa:  
Tên sách: Learning Breakthough - Student Book 3
Tác giả: Nhiều tác giả
Khổ sách: 21 x 29,5 cm
Số trang: 107
Giá bìa: 26.000 đồng
Tên sách: Learning Breakthough - Workbook 2
Tác giả: Nguyễn Hải Quân - Trương Thị Ngọc Điệp
Khổ sách: 21 x 29,5 cm
Số trang: 54
Giá bìa: 9.000 đồng
Tên sách: Learning Breakthough - Student Book 2
Tác giả: Nhiều tác giả
Khổ sách: 21 x 29,5 cm
Số trang: 88
Giá bìa: 24.000 đồng
Tên sách: Learning Breakthough - Student Book 1
Tác giả: Nhiều tác giả
Khổ sách: 21 x 29,7 cm
Số trang: 116
Giá bìa: 20.000 đồng
Tên sách: Learning Breakthough - Workbook 1
Tác giả: Bùi Minh Châu - Trần Thị Sáu
Khổ sách: 21 x 29,7 cm
Số trang: 66
Giá bìa: 10.000 đồng
Tên sách: Phân tích và thiết kế thuật toán
Tác giả: Nguyễn Văn Linh
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 126
Giá bìa: 59.000 đồng
Tên sách: Phương pháp tổng hợp các hệ nhũ tương cơ bản với các chất hoạt động bề mặt có độ phân cực khác nhau
Tác giả: TS. Lê Thanh Phước
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 92
Giá bìa: 24.000 đồng
Tên sách: Quản trị ngân hàng thương mại
Tác giả: Thái Văn Đại - Nguyễn Thanh Nguyệt
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 174
Giá bìa: 42.000 đồng
Tên sách: Tổ chức và quản lý Y Tế
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Tiến - Phạm Thị Tâm
Khổ sách: 17 x 25,5 cm
Số trang: 164
Giá bìa: 25.000 đồng

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982