Tên sách: Learning Breakthough - Workbook 1
Tác giả: Bùi Minh Châu - Trần Thị Sáu
Khổ sách: 21 x 29,7 cm
Số trang: 66
Giá bìa: 10.000 đồng
Tên sách: Phân tích và thiết kế thuật toán
Tác giả: Nguyễn Văn Linh
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 126
Giá bìa: 59.000 đồng
Tên sách: Phương pháp tổng hợp các hệ nhũ tương cơ bản với các chất hoạt động bề mặt có độ phân cực khác nhau
Tác giả: TS. Lê Thanh Phước
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 92
Giá bìa: 24.000 đồng
Tên sách: Quản trị ngân hàng thương mại
Tác giả: Thái Văn Đại - Nguyễn Thanh Nguyệt
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 174
Giá bìa: 42.000 đồng
Tên sách: Tổ chức và quản lý Y Tế
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Tiến - Phạm Thị Tâm
Khổ sách: 17 x 25,5 cm
Số trang: 164
Giá bìa: 25.000 đồng
Tên sách: Kỹ thuật sản xuất rau sạch
Tác giả: TS. Trần Thị Ba
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 154
Giá bìa: 36.000 đồng
Tên sách: Dinh dưỡng - Vệ sinh an toàn thực phẩm
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Tiến - Phạm Thị Tâm
Khổ sách: 17 x 25,5 cm
Số trang: 120
Giá bìa: 25.000 đồng
Tên sách: Sách chuyên khảo - Cải thiện sự suy giảm độ phì nhiêu hóa lý và sinh học đất vườn cây ăn trái ở ĐBSCL
Tác giả: Võ Thị Gương - Ngô Xuân Hiền - Hồ Văn Thiệt - Dương Minh
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 100
Giá bìa:  
Tên sách: Sách chuyên khảo - Chất lượng môi trường đất, nước và sự tích lũy dưỡng chất trong các ao nuôi thủy sản tại hai huyện Vĩnh Châu và Mỹ Xuyên tỉnh Sóc Trăng
Tác giả: GS.TS. Võ Thị Gương - TS. Tất Anh Thư
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 120
Giá bìa:  

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982