Tên sách: Sách chuyên khảo - Cải thiện sự suy giảm độ phì nhiêu hóa lý và sinh học đất vườn cây ăn trái ở ĐBSCL
Tác giả: Võ Thị Gương - Ngô Xuân Hiền - Hồ Văn Thiệt - Dương Minh
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 100
Giá bìa:  
Tên sách: Sách chuyên khảo - Chất lượng môi trường đất, nước và sự tích lũy dưỡng chất trong các ao nuôi thủy sản tại hai huyện Vĩnh Châu và Mỹ Xuyên tỉnh Sóc Trăng
Tác giả: GS.TS. Võ Thị Gương - TS. Tất Anh Thư
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 120
Giá bìa:  

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982