Tên sách: Sách chuyên khảo - Phong trào chống, phá ấp chiến lược ở miền Tây Nam bộ (1961-1965)
Tác giả: Phạm Đức Thuận
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 164
Giá bìa: 80.000 đồng

 

Tên sách: Phân tích tác phẩm văn học hiện đại Việt Nam ở trường THPT theo cấu trúc nội dung bài học - Tập 1
Tác giả: ThS. Trần Thành Được
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 466
Giá bìa: 130.000 đồng

 

Tên sách: Sách chuyên khảo - Quản trị marketing
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Phương Thảo
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 262
Giá bìa: 98.000 đồng

 

Tên sách: Sách chuyên khảo -  Chế tạo và nghiên cứu màng quang xúc tác TiO2 hoạt động được trong vùng khả biến
Tác giả: Phùng Nguyễn Thái Hằng - Nguyễn Thị Hiền
Khổ sách: 20 x 28,5 cm
Số trang: 182
Giá bìa: 124.500 đồng

 

Tên sách: Sách chuyên khảo - Con người và môi trường trong ứng phó với biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long hiện nay
Tác giả: ThS. Hoàng Văn Khải - ThS. Nguyễn Thị Bích Thúy - ThS. Đỗ Hoa Cương - ThS. Nguyễn Việt Anh - Phạm Ngọc Hòa
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 110
Giá bìa: 55.000 đồng

 

Tên sách: Sách chuyên khảo - Bài tập tình huống trong marketing
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Phương Thảo - TS. Nguyễn Văn Anh
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 78
Giá bìa: 49.000 đồng

 

Tên sách: Thực hành hóa vô cơ hữu cơ đại cương
Tác giả: Nguyễn Văn Đạt - Lê Văn Thục
Khổ sách: 20,5 x 29,5 cm
Số trang: 54
Giá bìa: 20.000 đồng

 

Tên sách: Thực hành hóa lý
Tác giả: Nguyễn Văn Đạt - Lê Thị Bạch - Đặng Thị Tuyết Mai - Trần Quang Đệ - Võ Hồng Thái
Khổ sách: 20,5 x 29,5 cm
Số trang: 86
Giá bìa: 35.000 đồng

 

Tên sách: Sách chuyên khảo - Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh
Tác giả: TS. Đoàn Anh Tuấn - TS. Phan Thị Minh Thư
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 252
Giá bìa: 250.000 đồng

 

Tên sách: Thực hành hóa đại cương
Tác giả: Nguyễn Văn Đạt - Mai Viết Sanh - Võ Hồng Thái - Ngô Kim Liên
Khổ sách: 20,5 x 29,5 cm
Số trang: 68
Giá bìa: 20.000 đồng

 

Tên sách: Problems in general chemistry
Tác giả: Nguyễn Văn Đạt - Đỗ Võ Anh Khoa - Huỳnh Thanh Tuấn
Khổ sách: 20,5 x 29,5 cm
Số trang: 192
Giá bìa: 45.000 đồng

 

Tên sách: Toán trí tuệ - Soroban 2
Tác giả: ThS. Võ Thị Mộng Thúy
Khổ sách: 20,5 x 29 cm
Số trang: 88
Giá bìa: 79.000 đồng

 

Tên sách: Sách chuyên khảo - Bài tập & Bài giải Nguyên lý kế toán
Tác giả: ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy - TS. Lê Hoàng Phúc - ThS. Lê Thị Phúc - ThS. Phan Thanh Huyền - CN. Trần Thị Kim Chi - ThS. Nguyễn Châu Hùng Tính
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 204
Giá bìa: 70.000 đồng

 

Tên sách: Sách chuyên khảo - 500 câu hỏi trắc nghiệm Nguyên lý kế toán
Tác giả: PGS. TS. Mai Thị Hoàng Minh - ThS. Nguyễn Thị Diễm Trinh - ThS. Trần Kim Ngân - ThS. Phạm Văn Cà - CN. Nguyễn Thị Mỹ Ân - ThS. Nguyễn Thị Thanh Thủy
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 148
Giá bìa: 70.000 đồng

 

Tên sách: Lý luận dạy học đại học
Tác giả: PGS. TS. Bùi Thị Mùi - TS. Trần Lương
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 274
Giá bìa: 55.000 đồng

 

Tên sách: Quá trình phát triển công cụ máy móc nông nghiệp và tình hình cơ giới hóa sản xuất lúa ở Việt Nam
Tác giả: TS. Lê Văn Bảnh
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 248
Giá bìa: 120.000 đồng

 

Tên sách: Sách chuyên khảo - Thị trường chứng khoán
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Phương Thảo - TS. Nguyễn Văn Anh
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 126
Giá bìa: 79.000 đồng

 

Tên sách: Thực tập động vật có xương sống
Tác giả: TS. Đinh Minh Quang - ThS. Trần Thị Anh Thư
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 126
Giá bìa: 39.500 đồng

 

Tên sách: Sách chuyên khảo - Kế toán ngân hàng thương mại
Tác giả: TS. Đoàn Anh Tuấn - TS. Phan Thị Minh Thư
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 364
Giá bìa: 200.000 đồng

 

Tên sách: Vật lý đại cương - Phần cơ học (Dùng cho khối ngành Kỹ thuật - Công nghệ)
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thu Thủy
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 86
Giá bìa: 30.000 đồng

 

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982