Tên sách: Sách chuyên khảo - Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Tác giả: PGS. TS. Phước Minh Hiệp - PGS. TS. Bùi Văn Trịnh - TS. Huỳnh Thanh Nhã - TS. Cao Thị Việt Hương - ThS. Lê Thị Vân Đan
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 320
Giá bìa: 220.000 đồng

 

Tên sách: A coursebook Principles of English Language Teaching (Nguyên lý dạy học tiếng Anh)
Tác giả: TS. Nguyễn Văn Lợi - ThS. Chung Thị Thanh Hằng - ThS. Phan Thị Mỹ Khánh
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 118
Giá bìa: 32.500 đồng

 

Tên sách: Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp cà phê vùng Tây Nguyên - Nghiên cứu trường hợp tại Đắk Lắk
Tác giả: TS. Nguyễn Văn Đạt - PGS. TS. Phước Minh Hiệp - TS. Lê Thế Phiệt - ThS. Bùi Ngọc Tân - ThS. Ao Xuân Hòa
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 140
Giá bìa: 74.800 đồng
Tên sách: Tổ chức dạy học theo module trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Trường hợp nghiên cứu học phần giáo dục học ở trường Đại học Sư phạm
Tác giả: TS. Trần Lương
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 120
Giá bìa: 90.000 đồng
Tên sách: Science 5
Tác giả: Terrence Nobin
Khổ sách: 20,5 x 28 cm
Số trang: 150
Giá bìa: 60.000 đồng
Tên sách: Sách chuyên khảo - Đa dạng hệ thực vật và hệ sinh thái rừng ở Vườn Quốc gia Phú Quốc
Tác giả: TS. Đặng Minh Quân - TS. Đặng Văn Sơn
Khổ sách: 20 x 28,5 cm
Số trang: 300
Giá bìa: 150.000 đồng
Tên sách: Science 4
Tác giả: Terrence Nobin
Khổ sách: 20,5 x 28 cm
Số trang: 152
Giá bìa: 60.000 đồng
Tên sách: Science 3
Tác giả: Terrence Nobin
Khổ sách: 20,5 x 28 cm
Số trang: 154
Giá bìa: 60.000 đồng
Tên sách: Science 2
Tác giả: Terrence Nobin
Khổ sách: 20,5 x 28 cm
Số trang: 150
Giá bìa: 60.000 đồng
Tên sách: Mathematics 5
Tác giả: Terrence Nobin
Khổ sách: 20,5 x 28 cm
Số trang: 390
Giá bìa: 300.000 đồng
Tên sách: Science 1
Tác giả: Terrence Nobin
Khổ sách: 20,5 x 28 cm
Số trang: 140
Giá bìa: 60.000 đồng
Tên sách: Mathematics 4
Tác giả: Terrence Nobin
Khổ sách: 20,5 x 28 cm
Số trang: 346
Giá bìa: 300.000 đồng
Tên sách: Mathematics 3
Tác giả: Terrence Nobin
Khổ sách: 20,5 x 28 cm
Số trang: 318
Giá bìa: 300.000 đồng
Tên sách: Mathematics 2
Tác giả: Terrence Nobin
Khổ sách: 20,5 x 28 cm
Số trang: 276
Giá bìa: 250.000 đồng
Tên sách: Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh trong dạy học môn toán - Một chuyên khảo trên cơ sở lý thuyết hoạt động
Tác giả: Nguyễn Phú Lộc
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 182
Giá bìa: 60.000 đồng
Tên sách: Mathematics 1
Tác giả: Terrence Nobin
Khổ sách: 20,5 x 28 cm
Số trang: 250
Giá bìa: 230.000 đồng
Tên sách: Phân tích chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long
Tác giả: PGS. TS. Võ Thành Danh (Chủ biên)
Khổ sách: 20,5 x 28,5 cm
Số trang: 234
Giá bìa: 150.000 đồng
Tên sách: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa của nông hộ ở thành phố Cần Thơ
Tác giả: TS. Nguyễn Tiến Dũng - ThS. Huỳnh Hữu Thọ - PGS. TS. Lê Khương Ninh
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 138
Giá bìa: 50.000 đồng
Tên sách: Management Accounting at Vietnamese Enterprises (Kế toán quản trị tại các doanh nghiệp Việt Nam)
Tác giả: TS. Huỳnh Quang Linh
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 108
Giá bìa: 100.000 đồng
Tên sách: Định hướng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Tác giả: TS. Lê Thế Phiệt - TS. Nguyễn Thanh Trúc - ThS. Võ Xuân Hội - ThS. Huỳnh Thị Nga
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 148
Giá bìa: 40.000 đồng

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982