Tên sách: Phương pháp nghiên cứu khoa học (Dùng cho khối ngành Kỹ thuật - Công nghệ)
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thu Thủy
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 90
Giá bìa: 30.000 đồng

 

Tên sách: Quản trị rùi ro tài chính nâng cao
Tác giả: TS. Lê Long Hậu - TS. Vương Quốc Duy
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 218
Giá bìa: 70.000 đồng

 

Tên sách: Sách chuyên khảo - Bình luận khoa học một số điểm mới của Bộ luật Dân sự năm 2015
Tác giả: Tăng Thanh Phương - Thân Thị Ngọc Bích - Huỳnh Thị Trúc Giang - Nguyễn Phan Khôi - Nguyễn Văn Khuê - Nguyễn Thị Mỹ Linh - Trần Thị Cẩm Nhung - Võ Nguyên Hoàng Phúc - Nguyễn Thị Ngọc Tuyền
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 156
Giá bìa: 38.000 đồng

 

Tên sách: Sách chuyên khảo - Tài chính quốc tế
Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Vũ An - ThS. Lê Trung Hiếu - ThS. Nguyễn Thanh Trúc - ThS. Nguyễn Trường An
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 136
Giá bìa: 50.000 đồng

 

Tên sách: Nghiệp vụ kinh doanh ngân hàng thương mại
Tác giả: Thái Văn Đại - Nguyễn Văn Thép
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 258
Giá bìa: 70.000 đồng

 

Tên sách: Sách chuyên khảo - Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long
Tác giả: PGS. TS. Phước Minh Hiệp - PGS. TS. Bùi Văn Trịnh - TS. Huỳnh Thanh Nhã - TS. Cao Thị Việt Hương - ThS. Lê Thị Vân Đan
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 320
Giá bìa: 220.000 đồng

 

Tên sách: A coursebook Principles of English Language Teaching (Nguyên lý dạy học tiếng Anh)
Tác giả: TS. Nguyễn Văn Lợi - ThS. Chung Thị Thanh Hằng - ThS. Phan Thị Mỹ Khánh
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 118
Giá bìa: 32.500 đồng

 

Tên sách: Nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp cà phê vùng Tây Nguyên - Nghiên cứu trường hợp tại Đắk Lắk
Tác giả: TS. Nguyễn Văn Đạt - PGS. TS. Phước Minh Hiệp - TS. Lê Thế Phiệt - ThS. Bùi Ngọc Tân - ThS. Ao Xuân Hòa
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 140
Giá bìa: 74.800 đồng
Tên sách: Tổ chức dạy học theo module trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ - Trường hợp nghiên cứu học phần giáo dục học ở trường Đại học Sư phạm
Tác giả: TS. Trần Lương
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 120
Giá bìa: 90.000 đồng
Tên sách: Science 5
Tác giả: Terrence Nobin
Khổ sách: 20,5 x 28 cm
Số trang: 150
Giá bìa: 60.000 đồng
Tên sách: Sách chuyên khảo - Đa dạng hệ thực vật và hệ sinh thái rừng ở Vườn Quốc gia Phú Quốc
Tác giả: TS. Đặng Minh Quân - TS. Đặng Văn Sơn
Khổ sách: 20 x 28,5 cm
Số trang: 300
Giá bìa: 150.000 đồng
Tên sách: Science 4
Tác giả: Terrence Nobin
Khổ sách: 20,5 x 28 cm
Số trang: 152
Giá bìa: 60.000 đồng
Tên sách: Science 3
Tác giả: Terrence Nobin
Khổ sách: 20,5 x 28 cm
Số trang: 154
Giá bìa: 60.000 đồng
Tên sách: Science 2
Tác giả: Terrence Nobin
Khổ sách: 20,5 x 28 cm
Số trang: 150
Giá bìa: 60.000 đồng
Tên sách: Mathematics 5
Tác giả: Terrence Nobin
Khổ sách: 20,5 x 28 cm
Số trang: 390
Giá bìa: 300.000 đồng
Tên sách: Science 1
Tác giả: Terrence Nobin
Khổ sách: 20,5 x 28 cm
Số trang: 140
Giá bìa: 60.000 đồng
Tên sách: Mathematics 4
Tác giả: Terrence Nobin
Khổ sách: 20,5 x 28 cm
Số trang: 346
Giá bìa: 300.000 đồng
Tên sách: Mathematics 3
Tác giả: Terrence Nobin
Khổ sách: 20,5 x 28 cm
Số trang: 318
Giá bìa: 300.000 đồng
Tên sách: Mathematics 2
Tác giả: Terrence Nobin
Khổ sách: 20,5 x 28 cm
Số trang: 276
Giá bìa: 250.000 đồng
Tên sách: Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh trong dạy học môn toán - Một chuyên khảo trên cơ sở lý thuyết hoạt động
Tác giả: Nguyễn Phú Lộc
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 182
Giá bìa: 60.000 đồng

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982