Tên sách: Mathematics 1
Tác giả: Terrence Nobin
Khổ sách: 20,5 x 28 cm
Số trang: 250
Giá bìa: 230.000 đồng
Tên sách: Phân tích chuỗi giá trị các sản phẩm nông nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long
Tác giả: PGS. TS. Võ Thành Danh (Chủ biên)
Khổ sách: 20,5 x 28,5 cm
Số trang: 234
Giá bìa: 150.000 đồng
Tên sách: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất lúa của nông hộ ở thành phố Cần Thơ
Tác giả: TS. Nguyễn Tiến Dũng - ThS. Huỳnh Hữu Thọ - PGS. TS. Lê Khương Ninh
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 138
Giá bìa: 50.000 đồng
Tên sách: Management Accounting at Vietnamese Enterprises (Kế toán quản trị tại các doanh nghiệp Việt Nam)
Tác giả: TS. Huỳnh Quang Linh
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 108
Giá bìa: 100.000 đồng
Tên sách: Định hướng phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Tác giả: TS. Lê Thế Phiệt - TS. Nguyễn Thanh Trúc - ThS. Võ Xuân Hội - ThS. Huỳnh Thị Nga
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 148
Giá bìa: 40.000 đồng
Tên sách: Sản xuất và thương mại lúa giống ở cộng đồng
Tác giả: TS. Huỳnh Quang Tín - ThS. Nguyễn Hồng Cúc - ThS. Huỳnh Nguyễn Vũ Lâm
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 82
Giá bìa:
 
Tên sách: Phương pháp huấn luyện và kỹ thuật lai - chọn giống lúa ở cộng đồng
Tác giả: TS. Huỳnh Quang Tín - ThS. Nguyễn Hồng Cúc
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 118
Giá bìa:  
Tên sách: Toán trí tuệ - Khóa 7
Tác giả: ThS. Võ Thị Mộng Thúy
Khổ sách: 20,5 x 29 cm
Số trang: 88
Giá bìa: 79.000 đồng
Tên sách: Toán trí tuệ - Khóa 6
Tác giả: ThS. Võ Thị Mộng Thúy
Khổ sách: 20,5 x 29 cm
Số trang: 86
Giá bìa: 79.000 đồng
Tên sách: Toán trí tuệ - Khóa 4
Tác giả: ThS. Võ Thị Mộng Thúy
Khổ sách: 20,5 x 29 cm
Số trang: 88
Giá bìa: 79.000 đồng
Tên sách: Toán trí tuệ - Khóa 5
Tác giả: ThS. Võ Thị Mộng Thúy
Khổ sách: 20,5 x 29 cm
Số trang: 86
Giá bìa: 79.000 đồng
Tên sách: Toán trí tuệ - Khóa 3
Tác giả: ThS. Võ Thị Mộng Thúy
Khổ sách: 20,5 x 29 cm
Số trang: 90
Giá bìa: 79.000 đồng
Tên sách: Toán trí tuệ - Khóa 2
Tác giả: ThS. Võ Thị Mộng Thúy
Khổ sách: 20,5 x 29 cm
Số trang: 90
Giá bìa: 79.000 đồng
Tên sách: Toán trí tuệ - Khóa 1
Tác giả: ThS. Võ Thị Mộng Thúy
Khổ sách: 20,5 x 29 cm
Số trang: 86
Giá bìa: 79.000 đồng
Tên sách: Các yếu tố về nhu cầu tín dụng vi mô của nông dân Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam
Tác giả: TS. Vương Quốc Duy
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 176
Giá bìa: 50.000 đồng
Tên sách: Phát triển sản phẩm chủ lực Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020
Tác giả: TS. Nguyễn Hồng Gấm
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 188
Giá bìa: 79.000 đồng
Tên sách: Phân tích sinh kế: Lý thuyết và thực tiễn
Tác giả: TS. Võ Văn Tuấn - TS. Lê Cảnh Dũng
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 172
Giá bìa: 40.000 đồng
Tên sách: Côn trùng, nhện gây hại cây ăn trái tại Việt Nam và thiên địch (Insect, mite pests of fruit trees in Vietnam and their natural enemies)
Tác giả: GS. TS. Nguyễn Thị Thu Cúc
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 644
Giá bìa: 600.000 đồng
Tên sách: Thống kê ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản (Applied Statistics in Aquaculture) 
Tác giả: TS. Võ Nam Sơn - GS. TS. Nguyễn Thanh Phương - PGS. TS. Đỗ Thị Thanh Hương
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 196
Giá bìa: 37.000 đồng
Tên sách: Những vấn đề trọng tâm trong phương pháp nghiên cứu khoa học - Jan Jonker, Bartjan Pennink
Tác giả: TS. Phan Anh Tú (Biên dịch)
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 224
Giá bìa: 75.000 đồng

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982