Tên sách: Sản xuất và thương mại lúa giống ở cộng đồng
Tác giả: TS. Huỳnh Quang Tín - ThS. Nguyễn Hồng Cúc - ThS. Huỳnh Nguyễn Vũ Lâm
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 82
Giá bìa:
 
Tên sách: Phương pháp huấn luyện và kỹ thuật lai - chọn giống lúa ở cộng đồng
Tác giả: TS. Huỳnh Quang Tín - ThS. Nguyễn Hồng Cúc
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 118
Giá bìa:  
Tên sách: Toán trí tuệ - Khóa 7
Tác giả: ThS. Võ Thị Mộng Thúy
Khổ sách: 20,5 x 29 cm
Số trang: 88
Giá bìa: 79.000 đồng
Tên sách: Toán trí tuệ - Khóa 6
Tác giả: ThS. Võ Thị Mộng Thúy
Khổ sách: 20,5 x 29 cm
Số trang: 86
Giá bìa: 79.000 đồng
Tên sách: Toán trí tuệ - Khóa 4
Tác giả: ThS. Võ Thị Mộng Thúy
Khổ sách: 20,5 x 29 cm
Số trang: 88
Giá bìa: 79.000 đồng
Tên sách: Toán trí tuệ - Khóa 5
Tác giả: ThS. Võ Thị Mộng Thúy
Khổ sách: 20,5 x 29 cm
Số trang: 86
Giá bìa: 79.000 đồng
Tên sách: Toán trí tuệ - Khóa 3
Tác giả: ThS. Võ Thị Mộng Thúy
Khổ sách: 20,5 x 29 cm
Số trang: 90
Giá bìa: 79.000 đồng
Tên sách: Toán trí tuệ - Khóa 2
Tác giả: ThS. Võ Thị Mộng Thúy
Khổ sách: 20,5 x 29 cm
Số trang: 90
Giá bìa: 79.000 đồng
Tên sách: Toán trí tuệ - Khóa 1
Tác giả: ThS. Võ Thị Mộng Thúy
Khổ sách: 20,5 x 29 cm
Số trang: 86
Giá bìa: 79.000 đồng
Tên sách: Các yếu tố về nhu cầu tín dụng vi mô của nông dân Đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam
Tác giả: TS. Vương Quốc Duy
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 176
Giá bìa: 50.000 đồng
Tên sách: Phát triển sản phẩm chủ lực Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020
Tác giả: TS. Nguyễn Hồng Gấm
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 188
Giá bìa: 79.000 đồng
Tên sách: Phân tích sinh kế: Lý thuyết và thực tiễn
Tác giả: TS. Võ Văn Tuấn - TS. Lê Cảnh Dũng
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 172
Giá bìa: 40.000 đồng
Tên sách: Côn trùng, nhện gây hại cây ăn trái tại Việt Nam và thiên địch (Insect, mite pests of fruit trees in Vietnam and their natural enemies)
Tác giả: GS. TS. Nguyễn Thị Thu Cúc
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 644
Giá bìa: 600.000 đồng
Tên sách: Thống kê ứng dụng trong nuôi trồng thủy sản (Applied Statistics in Aquaculture) 
Tác giả: TS. Võ Nam Sơn - GS. TS. Nguyễn Thanh Phương - PGS. TS. Đỗ Thị Thanh Hương
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 196
Giá bìa: 37.000 đồng
Tên sách: Những vấn đề trọng tâm trong phương pháp nghiên cứu khoa học - Jan Jonker, Bartjan Pennink
Tác giả: TS. Phan Anh Tú (Biên dịch)
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 224
Giá bìa: 75.000 đồng
Tên sách: Giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống cho sinh viên
Tác giả: TS. Đào Hoàng Nam
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 72
Giá bìa: 35.000 đồng
Tên sách: Tài liệu luyện thi đại học môn Sinh học - Phần Di truyền học
Tác giả: TS. Đặng Minh Quân
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 324
Giá bìa:  
Tên sách: Chăn nuôi gia súc nhai lại
Tác giả: TS. Nguyễn Văn Quyên
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 112
Giá bìa: 25.000 đồng
Tên sách: Luyện thi cao cấp TOPIK - Các mẫu ngữ pháp mà người Hàn Quốc hay sử dụng (Dành cho người Việt Nam)
Tác giả: Trịnh Dần Thái (Jeong In Tae)
Khổ sách: 21 x 29,7 cm
Số trang: 240
Giá bìa: 120.000 đồng
Tên sách: Luyện thi sơ cấp TOPIK - Các mẫu ngữ pháp mà người Hàn Quốc hay sử dụng (Dành cho người Việt Nam)
Tác giả: Trịnh Dần Thái (Jeong In Tae)
Khổ sách: 21 x 29,7 cm
Số trang: 240
Giá bìa: 120.000 đồng

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982