Tên sách: Giáo trình Nguyên lý kế toán
Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Đặng - ThS. Trần Quốc Dũng - ThS. Đàm Thị Phong Ba - ThS. Phan Thị Ánh Nguyệt - ThS. Lương Thị Cẩm Tú - ThS. Lê Tín - ThS. Nguyễn Tấn Tài
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 234
Giá bìa: 45.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Sinh lý và cơ thể gia súc
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Đông - TS. Hồ Thanh Thâm
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 242
Giá bìa: 40.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Đại số tuyến tính nâng cao
Tác giả: TS. Lê Phương Thảo - ThS. Phạm Thị Vui
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 144
Giá bìa: 60.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Kỹ thuật nuôi thức ăn tự nhiên
Tác giả: TS. Trần Sương Ngọc - PGS. TS. Nguyễn Văn Hòa - PGS. TS. Vũ Ngọc Út - PGS. TS. Trần Ngọc Hải - PGS. TS. Trần Thị Thanh Hiền
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 150
Giá bìa: 46.500 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Công nghệ chế biến thủy và hải sản
Tác giả: TS. Phan Thị Thanh Quế - TS. Bùi Thị Quỳnh Hoa
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 196
Giá bìa: 49.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Quản trị sản xuất (Tái bản lần thứ nhất)
Tác giả: TS. Ngô Mỹ Trân - ThS. Nguyễn Văn Duyệt - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa - ThS. Đinh Công Thành - ThS. Thạch Keo Sa Ráte
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 254
Giá bìa: 50.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Toán cao cấp A (Tái bản lần thứ nhất)
Tác giả: TS. Lê Thanh Tùng - ThS. Hồ Hữu Lộc
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 288
Giá bìa: 45.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Hóa học hợp chất thiên nhiên
Tác giả: TS. Tôn Nữ Liên Hương - ThS. Lê Thị Bạch
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 268
Giá bìa: 65.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Sinh thái thủy sinh vật
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Văn Kiểm
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 148
Giá bìa: 44.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Anh văn chuyên ngành vật lý
Tác giả: TS. Vũ Thanh Trà - TS. Phan Thị Kim Loan
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 174
Giá bìa: 40.000 đồng

 

Tên sách: Coursebook English for Pharmacy
Tác giả: ThS. Huỳnh Thị Mỹ Duyên - TS. Nguyễn Hiệp Thanh Nga
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 154
Giá bìa: 40.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Văn hóa Phương Đông
Tác giả: ThS. Lê Thị Mai Hương
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 186
Giá bìa: 100.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Công nghệ môi trường đại cương
Tác giả: TS. Phạm Văn Toàn - TS. Kim Lavane - ThS. Lê Hoàng Việt
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 238
Giá bìa: 59.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Quản trị hệ thống mạng
Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Hòa - ThS. Lê Thanh Sang - ThS. Hoàng Minh Trí
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 210
Giá bìa: 50.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Văn học Việt Nam 1945 - 2000
Tác giả: TS. Trần Văn Minh - TS. Nguyễn Lâm Điền - TS. Lê Hương Giang - ThS. Lê Thị Nhiên
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 334
Giá bìa: 65.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS Access
Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Hòa - ThS. Nguyễn Đức Khoa
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 226
Giá bìa: 50.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị
Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Hòa - ThS. Huỳnh Phụng Toàn
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 174
Giá bìa: 50.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Vi điều khiển MSP430
Tác giả: TS. Lương Vinh Quốc Danh - ThS. Trần Hữu Danh
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 356
Giá bìa: 65.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Thực vật dược
Tác giả: PGS. TS. Trương Thị Đẹp - ThS. Đỗ Văn Mãi - DS. Trì Kim Ngọc - DS. Dương Thanh Khiết
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 296
Giá bìa: 72.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Ngữ âm tiếng Việt
Tác giả: ThS. Nguyễn Thúy Diễm - ThS. Nguyễn Minh Ca - ThS. Ngô Thị Minh Hiếu
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 138
Giá bìa: 88.000 đồng

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982