Tên sách: Giáo trình Kỹ thuật xử lý nước thải - Tập 2 (Tái bản lần thứ hai)
Tác giả: Lê Hoàng Việt - Nguyễn Võ Châu Ngân
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 422
Giá bìa: 80.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Kỹ thuật xử lý nước thải - Tập 1 (Tái bản lần thứ hai)
Tác giả: Lê Hoàng Việt - Nguyễn Võ Châu Ngân
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 292
Giá bìa: 60.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Quy hoạch tuyến tính
Tác giả: TS. Lê Thanh Tùng - ThS. Phạm Bích Như
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 134
Giá bìa: 37.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Địa danh Việt Nam
Tác giả: PGS. TS. Đào Ngọc Cảnh - ThS. Lê Văn Hiệu
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 166
Giá bìa: 42.000 đồng

 

Tên sách: Grammar in use (Ngữ pháp ứng dụng)
Tác giả: TS. Lê Xuân Mai - TS. Phương Hoàng Yến - ThS. Huỳnh Chí Minh Huyên - ThS. Huỳnh Minh Hiền
Khổ sách: 20 x 28,5 cm
Số trang: 314
Giá bìa: 69.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Phương pháp dạy học toán 1 - Giáo dục tiểu học
Tác giả: Dương Hữu Tòng - Nguyễn Phú Lộc - Bùi Phương Quyên
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 168
Giá bìa: 60.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Giáo dục học
Tác giả: TS. Trần Lương - PGS. TS. Bùi Thị Mùi
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 342
Giá bìa: 65.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Chuyên đề đường lối Cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
Tác giả: TS. Phan Thị Phương Anh - ThS. Đinh Thị Chinh - ThS. Nguyễn Thị Thúy Lựu - ThS. Đồng Thị Kim Xuyến
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 160
Giá bìa:  

 

Tên sách: Giáo trình Kỹ năng viết học thuật 2 (advanced writing skills II)
Tác giả: TS. Nguyễn Bửu huân - ThS. Hồ Phương Thùy - ThS. Nguyễn Thị Nguyên Tuyết
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 192
Giá bìa: 59.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Lý thuyết Tài chính - Tiền tệ (Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa bổ sung)
Tác giả: PGS. TS. Trần Ái Kết - ThS. Nguyễn Thị Kim Phượng - ThS. Nguyễn Thị Lương - ThS. Huỳnh Thị Tuyết Sương - ThS. Khưu Thị Phương Đông - ThS. Nguyễn Văn Thép - ThS. Nguyễn Xuân Thuận
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 224
Giá bìa: 55.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Phương pháp dạy tiếng Anh cho trẻ em (a coursebook on methodology in teaching English to young learners)
Tác giả: TS. Nguyễn Văn Lợi - ThS. Chung Thị Thanh Hằng - ThS. Hồng Thị Thanh Trúc
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 190
Giá bìa: 60.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Hệ thống chăn nuôi
Tác giả: TS. Phạm Tấn Nhã - GS. TS. Nguyễn Văn Thu
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 134
Giá bìa: 49.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Điều dưỡng chuyên khoa hệ ngoại
Tác giả: ThS. Ngô Kim Phụng
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 258
Giá bìa: 81.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Dược liệu học
Tác giả: PGS. TS. Trần Công Luận - ThS. Đỗ Văn Mãi - DS. CKI. Vũ Thị Bình
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 200
Giá bìa: 69.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Hình học vi phân
Tác giả: PGS. TS. Lâm Quốc Anh - TS. Trần Quốc Duy - TS. Trần Ngọc Tâm - ThS. Nguyễn Thị Thảo Trúc
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 142
Giá bìa: 70.000 đồng

 

Tên sách: Kiểm nghiệm thuốc
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Đức Tuấn (Chủ biên)
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 328
Giá bìa: 63.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Tiếng Anh du lịch
Tác giả: ThS. Đặng Thị Bảo Dung
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 158
Giá bìa: 46.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Kỹ thuật các quá trình sinh học trong chế biến thực phẩm
Tác giả: PGS. TS. Hà Thanh Toàn - PGS. TS. Nguyễn Công Hà - PGS. TS. Lê Nguyễn Đoan Duy
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 194
Giá bìa: 45.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Nấm học I (Nấm men)
Tác giả: PGS. TS. Hà Thanh Toàn - TS. Huỳnh Ngọc Thanh Tâm
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 378
Giá bìa: 79.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Vi tích phân A2
Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Khánh - TS. Lê Thanh Tùng
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 242
Giá bìa: 40.000 đồng

 

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982