Tên sách: Giáo trình Giải tích số
Tác giả: TS. Nguyễn Thư Hương - PGS. TS. Lâm Quốc Anh
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 158
Giá bìa: 35.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Lập trình hướng đối tượng
Tác giả: TS. Trần Công Án - ThS. Nguyễn Công Huy
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 250
Giá bìa: 49.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Lý thuyết tập hợp và logic toán
Tác giả: TS. Lê Phương Thảo - ThS. Phạm Thị Vui
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 118
Giá bìa: 30.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Thực tập Di truyền đại cương
Tác giả: TS. Nguyễn Lộc Hiền - TS. Nguyễn Phước Đằng
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 138
Giá bìa: 39.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Anh văn chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường
Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Hoàng - ThS. Lê Hoàng Việt - ThS. Nguyễn Thị Bích Nhi
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 172
Giá bìa: 33.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Hệ sinh thái đất ngập nước
Tác giả: PGS. TS. Lê Tấn Lợi - TS. Phạm Thanh Vũ - ThS. Lý Trung Nguyên
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 208
Giá bìa: 80.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Lập trình cho thiết bị di động
Tác giả: TS. Ngô Bá Hùng - ThS. Đoàn Hòa Minh
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 230
Giá bìa: 60.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Di truyền Quần thể - Số lượng
Tác giả: TS. Nguyễn Lộc Hiền - TS. Huỳnh Thanh Tùng
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 206
Giá bìa: 49.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Sinh lý gia súc A
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Đông - GS. TS. Nguyễn Văn Thu
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 244
Giá bìa: 60.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Vi tích phân A2
Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Khánh - TS. Lê Thanh Tùng
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 242
Giá bìa: 50.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Truyền động lực và khí nén
Tác giả: TS. Ngô Quang Hiếu - PGS. TS. Trần Trung Tính
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 160
Giá bìa: 40.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Xử lý số liệu thống kê
Tác giả: TS. Võ Văn Tài - ThS. Trần Phước Lộc
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 238
Giá bìa: 50.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Kỹ thuật robot
Tác giả: TS. Ngô Quang Hiếu - PGS. TS. Nguyễn Chí Ngôn
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 142
Giá bìa: 35.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Đối xứng và lý thuyết nhóm trong hóa học
Tác giả: TS. Phạm Vũ Nhật - TS. Trương Bá Tài
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 166
Giá bìa: 30.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Trí tuệ nhân tạo
Tác giả: TS. Phạm Nguyên Khang - ThS. Phạm Gia Tiến
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 172
Giá bìa: 39.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Quản trị rủi ro tài chính
Tác giả: TS. Vương Quốc Duy - TS. Lê Long Hậu - ThS. Huỳnh Thị Tuyết Sương - ThS. Nguyễn Hồ Anh Khoa - ThS. Phạm Xuân Minh
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 162
Giá bìa: 50.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Các xu hướng dạy học toán
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Phú Lộc - ThS. Bùi Phương Uyên
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 120
Giá bìa: 45.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Quản lý môi trường chăn nuôi
Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thủy - TS. Hồ Thanh Thâm
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 182
Giá bìa: 50.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Phân tích chuỗi giá trị sản phẩm (Ứng dụng trong lĩnh vực nông nghiệp) (Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa, bổ sung)
Tác giả: PGS. TS. Võ Thị Thanh Lộc - PGS. TS. Nguyễn Phú Son
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 164
Giá bìa: 37.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Phương pháp dạy đọc văn bản
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thị Hồng Nam - TS. Dương Thị Hồng Hiếu
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 208
Giá bìa: 50.000 đồng

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982