Tên sách: Giáo trình Hóa vô cơ và hữu cơ đại cương
Tác giả: TS. Nguyễn Trọng Tuân - TS. Nguyễn Thị Thu Thủy - TS. Trần Quang Đệ - TS. Lê Thanh Phước - ThS. Hồ Hoàng Việt - ThS. Thái Thị Tuyết Nhung
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 304
Giá bìa: 48.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Quản trị bán hàng
Tác giả: TS. Lưu Tiến Thuận - ThS. Nguyễn Tri Nam Khang
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 204
Giá bìa: 45.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi giáp xác
Tác giả: PGS. TS. Trần Ngọc Hải - TS. Châu Tài Tảo - GS. TS. Nguyễn Thanh Phương
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 226
Giá bìa: 59.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi cá biển
Tác giả: PGS. TS. Trần Ngọc Hải - TS. Lê Quốc Việt - TS. Lý Văn Khánh - GS. TS. Nguyễn Thanh Phương
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 150
Giá bìa: 49.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Miễn dịch học
Tác giả: PGS. TS. Trần Ngọc Bích - ThS. Nguyễn Thu Tâm
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 230
Giá bìa: 60.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Công trình và thiết bị thủy sản
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Văn Hòa - TS. Nguyễn Thanh Long - ThS. Nguyễn Thanh Toàn
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 164
Giá bìa: 46.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Bảo mật hệ thống và an ninh mạng
Tác giả: TS. Nguyễn Hữ Hòa - ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 214
Giá bìa: 50.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Hành vi tổ chức
Tác giả: PGS. TS. Đào Duy Huân - TS. Nguyễn Tiến Dũng
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 248
Giá bìa: 83.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Nguyên lý kế toán
Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Đặng - ThS. Trần Quốc Dũng - ThS. Đàm Thị Phong Ba - ThS. Phan Thị Ánh Nguyệt - ThS. Lương Thị Cẩm Tú - ThS. Lê Tín - ThS. Nguyễn Tấn Tài
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 234
Giá bìa: 45.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Sinh lý và cơ thể gia súc
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Đông - TS. Hồ Thanh Thâm
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 242
Giá bìa: 40.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Đại số tuyến tính nâng cao
Tác giả: TS. Lê Phương Thảo - ThS. Phạm Thị Vui
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 144
Giá bìa: 60.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Kỹ thuật nuôi thức ăn tự nhiên
Tác giả: TS. Trần Sương Ngọc - PGS. TS. Nguyễn Văn Hòa - PGS. TS. Vũ Ngọc Út - PGS. TS. Trần Ngọc Hải - PGS. TS. Trần Thị Thanh Hiền
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 150
Giá bìa: 46.500 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Công nghệ chế biến thủy và hải sản
Tác giả: TS. Phan Thị Thanh Quế - TS. Bùi Thị Quỳnh Hoa
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 196
Giá bìa: 49.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Quản trị sản xuất (Tái bản lần thứ nhất)
Tác giả: TS. Ngô Mỹ Trân - ThS. Nguyễn Văn Duyệt - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Hoa - ThS. Đinh Công Thành - ThS. Thạch Keo Sa Ráte
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 254
Giá bìa: 50.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Toán cao cấp A (Tái bản lần thứ nhất)
Tác giả: TS. Lê Thanh Tùng - ThS. Hồ Hữu Lộc
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 288
Giá bìa: 45.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Hóa học hợp chất thiên nhiên
Tác giả: TS. Tôn Nữ Liên Hương - ThS. Lê Thị Bạch
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 268
Giá bìa: 65.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Sinh thái thủy sinh vật
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Văn Kiểm
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 148
Giá bìa: 44.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Anh văn chuyên ngành vật lý
Tác giả: TS. Vũ Thanh Trà - TS. Phan Thị Kim Loan
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 174
Giá bìa: 40.000 đồng

 

Tên sách: Coursebook English for Pharmacy
Tác giả: ThS. Huỳnh Thị Mỹ Duyên - TS. Nguyễn Hiệp Thanh Nga
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 154
Giá bìa: 40.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Văn hóa Phương Đông
Tác giả: ThS. Lê Thị Mai Hương
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 186
Giá bìa: 100.000 đồng

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982