Tên sách: Giáo trình Công nghệ sản xuất phân sinh học (Phân hữu cơ, Phân vi sinh và Phân hữu cơ - Vi sinh)
Tác giả: GS. TS. Cao Ngọc Điệp - TS. Ngô Thanh Phong
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 200
Giá bìa: 43.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Kỹ thuật xử lý nước thải - Tập 1 (Tái bản lần thứ nhất)
Tác giả: ThS. Lê Hoàng Việt - PGS. TS. Nguyễn Võ Châu Ngân
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 292
Giá bìa: 50.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Kỹ thuật xử lý nước thải - Tập 2 (Tái bản lần thứ nhất)
Tác giả: ThS. Lê Hoàng Việt - PGS. TS. Nguyễn Võ Châu Ngân
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 422
Giá bìa: 60.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Vi khuẩn (Cổ vi khuẩn và vi khuẩn gram dương)
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Văn Thành - GS. TS. Cao Ngọc Điệp
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 312
Giá bìa: 59.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Thuế
Tác giả: TS. Võ Hoàng Khiêm - ThS. Lê Thị Anh Thư - ThS. Nguyễn Thị Phương
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 182
Giá bìa: 40.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Quản lý dự án phần mềm
Tác giả: PGS. TS. Huỳnh Xuân Hiệp - ThS. Võ Huỳnh Trâm - ThS. Phan Phương Lan
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 362
Giá bìa: 93.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Bảo quản sau thu hoạch và nghệ thuật cắm hoa
Tác giả: PGS. TS. Lê Văn Hòa - PGS. TS. Lâm Ngọc Phương - ThS. Phạm Thị Phương Thảo
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 240
Giá bìa: 65.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Kiến trúc và thiết kế phần mềm
Tác giả: PGS. TS. Huỳnh Xuân Hiệp - ThS. Võ Huỳnh Trâm - ThS. Phan Phương Lan - ThS. Huỳnh Quang Nghi
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 232
Giá bìa: 70.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Hệ cơ sở dữ liệu đa phương tiện
Tác giả: TS. Phạm Thị Ngọc Diễm - ThS. Lê Đức Thắng
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 188
Giá bìa: 66.500 đồng
Tên sách: Giáo trình Kinh tế quốc tế (Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa, bổ sung)
Tác giả: TS. Phan Anh Tú - ThS.Trương Khánh Vĩnh Xuyên - ThS. Nguyễn Xuân Vinh - ThS. Huỳnh Thị Kim Uyên - ThS. Trần Thị Bach Yến
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 180
Giá bìa: 40.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Lập trình web
Tác giả: PGS. TS. Đỗ Thanh Nghị - TS. Trần Công Án - TS. Phan Thượng Cang - ThS. Lâm Chí Nguyện
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 222
Giá bìa: 49.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học và viết đề cương nghiên cứu (Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa, bổ sung)
Tác giả: PGS. TS. Võ Thị Thanh Lộc - ThS. Huỳnh Hữu Thọ
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 208
Giá bìa: 39.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Hóa sinh học
Tác giả: TS. Đái Thị Xuân Trang - ThS. Phan Lê Công Huyền Bảo Trân
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 294
Giá bìa: 50.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Giải tích phức (Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa, bổ sung)
Tác giả: TS. Trần Ngọc Liên - ThS. Lê Hoài Nhân
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 154
Giá bìa: 28.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Thông gió và hút bụi trong các kho tồn trữ
Tác giả: PGS. TS. Phan Văn Thơm
Khổ sách: 20,5 x 29 cm
Số trang: 154
Giá bìa: 50.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Độc chất học thú y (Tái bản lần thứ nhất)
Tác giả: PGS. TS. Lý Thị Liên Khai - PGS. TS. Hồ Thị Việt Thu
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 200
Giá bìa: 36.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Xác suất thống kê (Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa, bổ sung)
Tác giả: TS. Võ Văn Tài - ThS. Dương Thị Tuyền
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 204
Giá bìa: 30.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Quản trị chiến lược (Tái bản lần thứ nhất)
Tác giả: PGS. TS. Lê Nguyễn Đoan Khôi - ThS. Nguyễn Phạm Tuyết Anh - ThS. Ong Quốc Cường
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 198
Giá bìa: 40.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Kỹ thuật đàm phán
Tác giả: TS. Huỳnh Trường Huy - ThS. Võ Hồng Phượng
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 132
Giá bìa: 36.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Marketing căn bản
Tác giả: TS. Huỳnh Thanh Nhã
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 164
Giá bìa: 40.000 đồng

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982