Tên sách: Giáo trình Giải tích đa trị
Tác giả: Chủ biên: TS. Lâm Quốc Anh
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 118
Giá bìa: 22.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Bệnh truyền nhiễm gia súc gia cầm
Tác giả: TS. Hồ Thị Việt Thu - TS. Nguyễn Đức Hiền
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 364
Giá bìa: 64.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Quản lý đất ngập nước
Tác giả: PGS. TS. Trương Thị Nga
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 100
Giá bìa: 21.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Phong cách học Tiếng Việt
Tác giả: TS. Nguyễn Văn Nở
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 246
Giá bìa: 34.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Văn học Việt Nam 1945 - 1975
Tác giả: TS. Nguyễn Lâm Điền - ThS. Trần Văn Minh
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 174
Giá bìa: 26.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Con người và môi trường
Tác giả: TS. Nguyễn Thu Hòa - ThS. Võ Văn Bé
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 145
Giá bìa: 23.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Quản lý tài nguyên thiên nhiên trên cơ sở phát triển cộng đồng
Tác giả: TS. Huỳnh Quang Tín
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 124
Giá bìa:  
Tên sách: Giáo trình Tổng quan du lịch
Tác giả: TS. Đào Ngọc Cảnh
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 152
Giá bìa: 23.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Vi sinh vật học đại cương
Tác giả: PGS.TS. Cao Ngọc Điệp - PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiệp
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 168
Giá bìa: 26.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Kỹ thuật thực phẩm 1
Tác giả: TS. Võ Tấn Thành
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 196
Giá bìa: 28.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Thực tập công nghệ thực phẩm
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Minh Thủy
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 116
Giá bìa: 19.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Kỹ thuật thực phẩm 3 (Quá trình sinh hóa trong chế biến thực phẩm)
Tác giả: TS. Nguyễn Công Hà - TS. Lê Nguyễn Đoan Duy
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 108
Giá bìa: 19.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Quản lý môi trường nông nghiệp và nông thôn
Tác giả: TS. Trương Hoàng Đan
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 134
Giá bìa: 21.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Nhập môn công nghệ phần mềm
Tác giả: TS. Huỳnh Xuân Hiệp - ThS. Phan Phương Lan
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 132
Giá bìa: 25.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Quản lý chất lượng môi trường
Tác giả: TS. Trương Hoàng Đan
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 132
Giá bìa: 21.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Tin sinh học
Tác giả: TS. Trần Nhân Dũng - Vũ Linh
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 168
Giá bìa: 22.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Chăn nuôi động vật hoang dã
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Thu
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 212
Giá bìa: 31.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Cây công nghiệp dài ngày
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bảo Vệ
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 224
Giá bìa: 65.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Vệ sinh môi trường chăn nuôi
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Thu
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 138
Giá bìa: 20.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý trong quản lý môi trường và tài nguyên thiên nhiên
Tác giả: TS. Nguyễn Hiếu Trung
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 88
Giá bìa: 15.000 đồng

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982