Tên sách: Giáo trình Giải phẫu so sánh động vật
Tác giả: Lê Thị Thanh - Lê Trọng Sơn
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 280
Giá bìa: 123.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Động vật học
Tác giả: Lê Thị Thanh - Hoàng Thị Nghiệp - Lê Trọng Sơn - Đỗ Thị Như Uyên - Nguyễn Thị Oanh - Nguyễn Thị Tình
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 352
Giá bìa: 154.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Bóng bàn
Tác giả: Phạm Việt Thanh - Nguyễn Quang Vinh - Nguyễn Quang Sơn - Tiêu Thanh Sang
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 152
Giá bìa: 60.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Hóa học vô cơ
Tác giả: PGS. TS. Phạm Vũ Nhật - TS. Lương Thị Kim Nga
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 408
Giá bìa: 80.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Tổng kê vật chất và năng lượng
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Văn Mười - ThS. Vũ Trường Sơn
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 186
Giá bìa: 40.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Chất hữu cơ trong đất
Tác giả: GS .TS. Võ Thị Gương - TS. Châu Thị Anh Thy - PGS. TS. Châu Minh Khôi
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 164
Giá bìa: 45.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Hình họa vẽ kỹ thuật
Tác giả: TS. Nguyễn Văn Cương - ThS. Huỳnh Quốc Khanh
Khổ sách: 20 x 28,5 cm
Số trang: 196
Giá bìa: 35.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Kỹ thuật vẽ trong sinh học
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thanh Tùng
Khổ sách: 20 x 28,5 cm
Số trang: 190
Giá bìa: 120.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Nấm học II
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Văn Thành - GS. TS. Cao Ngọc Điệp
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 358
Giá bìa: 70.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Anh văn chuyên ngành thú y
Tác giả: TS. Nguyễn Phúc Khánh - PGS. TS. Trần Ngọc Bích - PGS. TS. Huỳnh Kim Diệu
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 128
Giá bìa: 50.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học trong giáo dục tiểu học
Tác giả: Dương Huy Cẩn - Nguyễn Văn Bản
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 122
Giá bìa: 55.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Thức ăn vật nuôi
Tác giả: TS. Lâm Thái Hùng
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 138
Giá bìa: 20.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Thống kê ứng dụng
Tác giả: TS. Lâm Thái Hùng
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 98
Giá bìa: 20.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Chăn nuôi động vật hoang dã
Tác giả: TS. Lâm Thái Hùng
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 60
Giá bìa: 15.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Kỹ thuật dự báo
Tác giả: Vũ Duy Linh - Huỳnh Xuân Hiệp
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 132
Giá bìa: 120.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Mạch xung
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Chí Ngôn - TS. Nguyễn Chánh Nghiệm - ThS. Nguyễn Khắc Nguyên
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 280
Giá bìa: 89.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Quy hoạch hệ thống điện
Tác giả: PGS. TS. Trần Trung Tính - ThS. Nguyễn Đăng Khoa - ThS. Trần Anh Nguyện
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 114
Giá bìa: 90.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Marketing quốc tế
Tác giả: Lưu Thanh Đức Hải - La Nguyễn Thùy Dung - Huỳnh Nhựt Phương - Vương Quốc Duy
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 190
Giá bìa: 50.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Điện từ 1
Tác giả: TS. Lê Thị Ngọc Tú - ThS. Phạm Thiết Trường
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 194
Giá bìa: 50.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Công nghệ J2EE
Tác giả: TS. Trần Công Án - ThS. Nguyễn Hữu Vân Long
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 194
Giá bìa: 59.000 đồng

 

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982