Tên sách: Giáo trình Quản lý môi trường nông nghiệp và nông thôn
Tác giả: TS. Trương Hoàng Đan
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 134
Giá bìa: 21.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Nhập môn công nghệ phần mềm
Tác giả: TS. Huỳnh Xuân Hiệp - ThS. Phan Phương Lan
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 132
Giá bìa: 25.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Quản lý chất lượng môi trường
Tác giả: TS. Trương Hoàng Đan
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 132
Giá bìa: 21.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Tin sinh học
Tác giả: TS. Trần Nhân Dũng - Vũ Linh
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 168
Giá bìa: 22.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Chăn nuôi động vật hoang dã
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Thu
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 212
Giá bìa: 31.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Cây công nghiệp dài ngày
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bảo Vệ
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 224
Giá bìa: 65.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Vệ sinh môi trường chăn nuôi
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Thu
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 138
Giá bìa: 20.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý trong quản lý môi trường và tài nguyên thiên nhiên
Tác giả: TS. Nguyễn Hiếu Trung
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 88
Giá bìa: 15.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Thủy lực và Nhiệt động công trình
Tác giả: TS. Phan Văn Thơm
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 120
Giá bìa: 36.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Thị trường chứng khoán
Tác giả: Chủ biên: TS. Bùi Văn Trịnh
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 192
Giá bìa: 41.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Cây ăn trái
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bảo Vệ - TS. Lê Thanh Phong
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 218
Giá bìa: 54.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Giáo dục học
Tác giả: TS. Bùi Thị Mùi
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 164
Giá bìa: 39.500 đồng
Tên sách: Giáo trình Cây công nghiệp ngắn ngày
Tác giả: Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Bảo Vệ
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 218
Giá bìa: 54.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Chăn nuôi gia súc nhai lại
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Văn Thu
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 142
Giá bìa: 31.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Bệnh ký sinh trùng gia súc gia cầm
Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Hưng
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 278
Giá bìa: 63.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Môn Nấm học
Tác giả: PGS.TS. Cao Ngọc Điệp - TS. Nguyễn Văn Thành
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 136
Giá bìa: 42.500 đồng
Tên sách: Giáo trình Các trở ngại của đất trong sản xuất nông nghiệp
Tác giả: GS.TS. Võ Thị Gương - TS. Tất Anh Thư
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 132
Giá bìa:  
Tên sách: Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học và viết đề cương nghiên cứu
Tác giả: PGS.TS. Võ Thị Thanh Lộc
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 108
Giá bìa: 39.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Cơ chế phản ứng hữu cơ
Tác giả: TS. Bùi Thị Bữu Huê
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 123
Giá bìa: 34.000 đồng
Tên sách: Giáo trình Chất điều hòa sinh trưởng thực vật
Tác giả: TS. Nguyễn Minh Chơn
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 117
Giá bìa: 33.000 đồng

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982