Tên sách: Giáo trình Trồng trọt đại cương
Tác giả: PGS. TS. Lê Thanh Phong - PGS. TS. Lê Vĩnh Thúc
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 196
Giá bìa: 50.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Cây rau
Tác giả: PGS. TS. Trần Thị Ba - TS. Võ Thị Bích Thủy
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 246
Giá bìa: 55.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Cơ học lưu chất
Tác giả: TS. Trần Minh Thuận - ThS. Trần Văn Hừng
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 260
Giá bìa: 65.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Lịch sử Việt Nam hiện đại 1 (1945-1954)
Tác giả: TS. Phạm Đức Thuận - ThS. Lê Thị Minh Thu
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 218
Giá bìa: 60.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Hóa hữu cơ 2
Tác giả: PGS. TS. Bùi Thị Bửu Huê - ThS. Mai Văn Hiếu
Khổ sách: 19 x 26 cm
Số trang: 356
Giá bìa: 75.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Phương pháp phân tích vi sinh vật
Tác giả: TS. Huỳnh Ngọc Thanh Tâm - ThS. Trần Vũ Phương - TS. Huỳnh Xuân Phong
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 238
Giá bìa: 79.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Nguyên lý kế toán ((Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa, bổ sung))
Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Đặng - ThS. Trần Quốc Dũng - ThS. Đàm Thị Phong Ba - ThS. Phan Thị Ánh Nguyệt - ThS. Lương Thị Cẩm Tú -ThS. Lê Tín - ThS. Nguyễn Tấn Tài
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 234
Giá bìa: 45.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Lập trình ứng dụng mạng
Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Hòa - TS. Nguyễn Nhị Gia Vinh - ThS. Nguyễn Minh Trung - ThS. Trần Minh Tân
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 342
Giá bìa: 70.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Giải phẫu so sánh động vật
Tác giả: Lê Thị Thanh - Lê Trọng Sơn
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 280
Giá bìa: 123.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Động vật học
Tác giả: Lê Thị Thanh - Hoàng Thị Nghiệp - Lê Trọng Sơn - Đỗ Thị Như Uyên - Nguyễn Thị Oanh - Nguyễn Thị Tình
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 352
Giá bìa: 154.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Bóng bàn
Tác giả: Phạm Việt Thanh - Nguyễn Quang Vinh - Nguyễn Quang Sơn - Tiêu Thanh Sang
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 152
Giá bìa: 60.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Hóa học vô cơ
Tác giả: PGS. TS. Phạm Vũ Nhật - TS. Lương Thị Kim Nga
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 408
Giá bìa: 80.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Tổng kê vật chất và năng lượng
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Văn Mười - ThS. Vũ Trường Sơn
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 186
Giá bìa: 40.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Chất hữu cơ trong đất
Tác giả: GS .TS. Võ Thị Gương - TS. Châu Thị Anh Thy - PGS. TS. Châu Minh Khôi
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 164
Giá bìa: 45.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Hình họa vẽ kỹ thuật
Tác giả: TS. Nguyễn Văn Cương - ThS. Huỳnh Quốc Khanh
Khổ sách: 20 x 28,5 cm
Số trang: 196
Giá bìa: 35.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Kỹ thuật vẽ trong sinh học
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Thanh Tùng
Khổ sách: 20 x 28,5 cm
Số trang: 190
Giá bìa: 120.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Nấm học II
Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Văn Thành - GS. TS. Cao Ngọc Điệp
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 358
Giá bìa: 70.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Anh văn chuyên ngành thú y
Tác giả: TS. Nguyễn Phúc Khánh - PGS. TS. Trần Ngọc Bích - PGS. TS. Huỳnh Kim Diệu
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 128
Giá bìa: 50.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học trong giáo dục tiểu học
Tác giả: Dương Huy Cẩn - Nguyễn Văn Bản
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 122
Giá bìa: 55.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Thức ăn vật nuôi
Tác giả: TS. Lâm Thái Hùng
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 138
Giá bìa: 20.000 đồng

 

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982