Tên sách: Coursebook English for pharmacy (Second Edition)
Tác giả: ThS. Huỳnh Thị Mỹ Duyên - TS. Nguyễn Hiệp Thanh Nga
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 154
Giá bìa: 40.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Du lịch văn hóa Việt Nam
Tác giả: ThS. Dương Thanh Xuân
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 144
Giá bìa: 65.000 đồng

 

Tên sách: American Culture
Tác giả: Đặng Thị Bảo Dung - Lê Văn Lành
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 160
Giá bìa: 74.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Tin học căn bản
Tác giả: TS. Nguyễn Hoàng Thuận - TS. Trương Minh Nhật Quang - ThS. Lê Anh Tuấn - ThS. Nguyễn Xuân Hà Giang - ThS. Hà Lê Ngọc Dung - ThS. Phạm Yến Nhi - ThS. Đinh Thành Nhân - KS. Lâm Thanh Toản
Khổ sách: 20 x 28,5 cm
Số trang: 200
Giá bìa: 52.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Nguyên lý kế toán
Tác giả: TS. Nguyễn Minh Tiến - ThS. Hồ Thị Khánh Thành
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 262
Giá bìa: 60.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Kế toán tài chính 1
Tác giả: TS. Nguyễn Minh Tiến - ThS. Hồ Thị Khánh Thành
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 236
Giá bìa: 60.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Thanh toán quốc tế
Tác giả: ThS. Phòng Thị Huỳnh Mai - ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 172
Giá bìa: 42.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Sinh học môi trường
Tác giả: TS. Nguyễn Xuân Lộc - PGS. TS. Trương Thị Nga
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 276
Giá bìa: 90.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Kỹ năng viết học thuật 2 (Advanced writing skills II) (Tái bản lần thứ nhất)
Tác giả: TS. Nguyễn Bửu Huân - ThS. Hồ Phương Thùy - ThS. Nguyễn Thị Nguyên Tuyết
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 192
Giá bìa: 60.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Pháp luật về sở hữu trí tuệ (Tái bản lần thứ nhất)
Tác giả: TS. Lê Thị Nguyệt Châu - ThS. Nguyễn Phan Khôi - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Tuyền
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 246
Giá bìa: 55.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Bảo đảm nghĩa vụ (Tái bản lần thứ nhất)
Tác giả: TS. Lê Thị Nguyệt Châu - ThS. Tăng Thanh Phương - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Tuyền - ThS. Nguyễn Thị Mỹ Linh
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 196
Giá bìa: 50.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Dược lý 1
Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hương - DS. Lê Phú Nguyên Thảo - DS. Giang Thị Thu Hồng - DS. Võ Huỳnh Như - DS. Nguyễn Phương Thảo
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 286
Giá bìa: 43.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Hình học sơ cấp nâng cao
Tác giả: Trần Lê Nam - Nguyễn Dương Hoàng - Phan Thị Hiệp
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 150
Giá bìa: 60.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Phương pháp dạy học Tự nhiên - Xã hội (Phần A)
Tác giả: TS. Dương Huy Cẩn - TS. Đỗ Thị Như Uyên - TS. Huỳnh Thái Lộc - ThS. Huỳnh Thị Trúc Giang - ThS. Trần Thị Kim Thúy
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 174
Giá bìa: 70.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Thiết kế web
Tác giả: TS. Ngô Đức Lưu - ThS. Huỳnh Huy Tuấn - ThS. Trần Thị Ngọc Thảo
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 188
Giá bìa: 60.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Hóa vô cơ và hữu cơ đại cương (Tái bản lần thứ nhất)
Tác giả: TS. Nguyễn Trọng Tuân - TS. Nguyễn Thị Thu Thủy - TS. Trần Quang Đệ - TS. Lê Thanh Phước - ThS. Hồ Hoàng Việt - ThS. Thái Thị Tuyết Nhung
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 304
Giá bìa: 35.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Giao tiếp và đàm phán kinh doanh trong xu thế hội nhập quốc tế
Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Minh - ThS. Trịnh Bửu Nam
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 216
Giá bìa: 43.000 đồng

 

Tên sách: Xác suất thống kê – Toán thống kê
Tác giả: TS. Lâm Hoàng Chương - ThS. Dương Thị Tuyền - ThS. Dương Thị Bé Ba
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 272
Giá bìa: 35.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Sinh lý người và động vật
Tác giả: TS. Nguyễn Trọng Hồng Phúc - ThS. Võ Thị Thanh Phương
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 398
Giá bìa: 85.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Lịch sử Việt Nam cổ trung đại 1
Tác giả: TS. Phạm Đức Thuận - ThS. Bùi Hoàng Tân
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 206
Giá bìa: 60.000 đồng

 

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982