Tên sách: Giáo trình Phương pháp dạy học Tự nhiên - Xã hội (Phần A)
Tác giả: TS. Dương Huy Cẩn - TS. Đỗ Thị Như Uyên - TS. Huỳnh Thái Lộc - ThS. Huỳnh Thị Trúc Giang - ThS. Trần Thị Kim Thúy
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 174
Giá bìa: 70.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Thiết kế web
Tác giả: TS. Ngô Đức Lưu - ThS. Huỳnh Huy Tuấn - ThS. Trần Thị Ngọc Thảo
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 188
Giá bìa: 60.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Hóa vô cơ và hữu cơ đại cương (Tái bản lần thứ nhất)
Tác giả: TS. Nguyễn Trọng Tuân - TS. Nguyễn Thị Thu Thủy - TS. Trần Quang Đệ - TS. Lê Thanh Phước - ThS. Hồ Hoàng Việt - ThS. Thái Thị Tuyết Nhung
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 304
Giá bìa: 35.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Giao tiếp và đàm phán kinh doanh trong xu thế hội nhập quốc tế
Tác giả: TS. Nguyễn Ngọc Minh - ThS. Trịnh Bửu Nam
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 216
Giá bìa: 43.000 đồng

 

Tên sách: Xác suất thống kê – Toán thống kê
Tác giả: TS. Lâm Hoàng Chương - ThS. Dương Thị Tuyền - ThS. Dương Thị Bé Ba
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 272
Giá bìa: 35.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Sinh lý người và động vật
Tác giả: TS. Nguyễn Trọng Hồng Phúc - ThS. Võ Thị Thanh Phương
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 398
Giá bìa: 85.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Lịch sử Việt Nam cổ trung đại 1
Tác giả: TS. Phạm Đức Thuận - ThS. Bùi Hoàng Tân
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 206
Giá bìa: 60.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Dược lâm sàng 2
Tác giả: PGS.TS. Bùi Tùng Hiệp - DSCKI. Lê Phú Nguyên Thảo - DS. Võ Huỳnh Như - DS. Giang Thị Thu Hồng - DS. Nguyễn Phương Thảo
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 414
Giá bìa: 50.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Dược lâm sàng 1
Tác giả: PGS.TS. Bùi Tùng Hiệp - ThS. Lâm Thị Thu Quyên
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 368
Giá bìa: 50.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Động vật có xương sống
Tác giả: TS. Đinh Minh Quang - ThS. Trần Thị Anh Thư - PGS.TS. Nguyễn Xuân Huấn - PGS.TS. Nguyễn Quảng Trường - TS. Lê Mạnh Hùng - TS. Nguyễn Trường Sơn
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 246
Giá bìa: 49.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Chẩn đoán hình ảnh nha khoa
Tác giả: TS. Trương Nhựt Khuê - ThS. Nguyễn Phúc Vinh - ThS. Nguyễn Hoàng Nam
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 128
Giá bìa: 52.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Thuế
Tác giả: PGS. TS. Trương Đông Lộc - ThS. Nguyễn Thị Kim Phượng - ThS. Đoàn Thị Cẩm Vân - ThS. Mai Lê Trúc Liên - ThS. Khưu Thị Phương Đông
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 230
Giá bìa: 50.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Toán Cao cấp B
Tác giả: TS. Đinh Ngọc Quý - PGS. TS. Nguyễn Hữu Khánh - TS. Lê Thanh Tùng - ThS. Đặng Hoàng Tâm - ThS. Nguyễn Duy Cường - ThS. Lê Thị Kiều Oanh - ThS. Lê Hoài Nhân - ThS. Huỳnh Đức Quốc
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 202
Giá bìa: 30.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Phương pháp tính
Tác giả: TS. Đinh Ngọc Quý - ThS. Lê Hoài Nhân - ThS. Nguyễn Duy Cường
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 124
Giá bìa: 25.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Hệ sinh thái
Tác giả: PGS.TS. Ngô Thụy Diễm Trang - ThS. Dương Trí Dũng - TS. Trần Sỹ Nam
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 184
Giá bìa: 25.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Lịch sử ngoại giao Việt Nam
Tác giả: TS. Phạm Đức Thuận - ThS. Lê Thị Minh Thu
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 196
Giá bìa: 60.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Bảo đảm nghĩa vụ
Tác giả: TS. Lê Thị Nguyệt Châu - ThS. Tăng Thanh Phương - ThS. Nguyễn Thị Ngọc Tuyền - ThS. Nguyễn Thị Mỹ Linh
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 196
Giá bìa: 44.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Pháp luật về sở hữu trí tuệ
Tác giả: TS. Lê Thị Nguyệt Châu - ThS. Nguyễn Phan Khôi - ThS, Nguyễn Thị Ngọc Tuyền
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 246
Giá bìa: 49.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Thống kê dự báo
Tác giả: TS. Võ Văn Tài - ThS. Nguyễn Thị Hồng Dân - ThS. Dương Thị Bé Ba
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 306
Giá bìa: 80.000 đồng

 

Tên sách: Giáo trình Phân tích và đầu tư chứng khoán
Tác giả: TS. Đặng Hùng Vũ - ThS. Nguyễn Thị Kim Anh
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 160
Giá bìa: 75.000 đồng

 

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982