Tên sách: Giáo trình Con người và môi trường
Tác giả: TS. Nguyễn Thu Hòa - ThS. Võ Văn Bé
Khổ sách: 16 x 24 cm
Số trang: 145
Giá bìa: 23.000 đồng

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Công Ốc 4, Số 411, Đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982