Chọn
 • Tên sách: Giáo trình Mô hình thủy văn
  Tác giả: TS. Trần Văn Tỷ - TS. Huỳnh Vương Thu Minh
  Khổ sách: 16 x 24 cm
  Số trang: 162
  Giá bìa: 35.000 đồng

   

 • Tên sách: Sách chuyên khảo - Ý định khởi nghiệp: Lý thuyết và Thực tiễn
  Tác giả: Phan Anh Tú - Châu Thị Lệ Duyên
  Khổ sách: 17 x 25,5 cm
  Số trang: 194
  Giá bìa: 100.000 đồng

   

 • Tên sách: Bảo tồn và khai thác chợ nổi phục vụ du lịch ở Đồng bằng sông Cửu Long
  Tác giả: TS. Nguyễn Trọng Nhân
  Khổ sách: 16 x 24 cm
  Số trang: 202
  Giá bìa: 90.000 đồng

   

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982