Chọn
 • Tên sách: Giáo trình Phân tích Chi phí - Lợi ích
  Tác giả: PGS. TS. Lê Cảnh Dũng - TS. Võ Văn Tuấn - PGS. TS. Võ Thành Danh
  Khổ sách: 16 x 24 cm
  Số trang: 168
  Giá bìa: 60.000 đồng

   

 • Tên sách: Quản lý rủi ro sức khỏe
  Tác giả: Nguyễn Thanh Giao
  Khổ sách: 16 x 24 cm
  Số trang: 92
  Giá bìa: 80.000 đồng

   

 • Tên sách: Văn hóa Khmer với vấn đề xây dựng nông thôn mới ở Tây Nam Bộ
  Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Thọ - ThS. Phan Thị Thu Anh
  Khổ sách: 16 x 24 cm
  Số trang: 164
  Giá bìa: 60.000 đồng

   

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982