Chọn
 • Tên sách: Giáo trình Cơ học kết cấu
  Tác giả: TS. Đặng Thế Gia - ThS. Nguyễn Anh Duy - ThS. Lê Tuấn Tú
  Khổ sách: 20 x 28 cm
  Số trang: 164
  Giá bìa: 52.000 đồng

   

 • Tên sách: Quản lý rủi ro sức khỏe
  Tác giả: Nguyễn Thanh Giao
  Khổ sách: 16 x 24 cm
  Số trang: 92
  Giá bìa: 80.000 đồng

   

 • Tên sách: Xã hội hóa giáo dục Kiên Giang - Nhìn từ thực tiễn
  Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Hạnh - ThS. Hoàng Hữu Thịnh - ThS. Nguyễn Tấn Kiệt - ThS. Nguyễn Thị Thanh Trúc - ThS. Trần Hiền Phúc
  Khổ sách: 16 x 24 cm
  Số trang: 220
  Giá bìa: 120.000 đồng

   

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982