• Tên sách: Giáo trình Trồng trọt đại cương
  Tác giả: PGS. TS. Lê Thanh Phong - PGS. TS. Lê Vĩnh Thúc
  Khổ sách: 16 x 24 cm
  Số trang: 196
  Giá bìa: 50.000 đồng

   

 • Tên sách: Lập trình căn bản
  Tác giả: ThS. Nguyễn Văn Hiếu - ThS. Nguyễn Duy Phúc - ThS. Nguyễn Ngọc Nga - ThS. Trần Thái Bảo - ThS. Trần Hoài Hạnh- ThS. Lê Hoàng An
  Khổ sách: 16 x 24 cm
  Số trang: 136
  Giá bìa: 120.000 đồng

   

 • Tên sách: Minh Lương - Cù Là quê hương tôi
  Tác giả: Lê Quốc Việt
  Khổ sách: 14,5 x 20,5 cm
  Số trang: 144
  Giá bìa: 80.000 đồng

   

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982