Chọn
 • Tên sách: Giáo trình Vật liệu vô cơ
  Tác giả: TS. Nguyễn Văn Hưng - TS. Bùi Thị Minh Nguyệt - TS. Bùi Văn Thắng - ThS. Nguyễn Hữu Nghị - ThS. Nguyễn Ngọc Bích - ThS. Đặng Thị Thu Liễu
  Khổ sách: 20 x 28,5 cm
  Số trang: 210
  Giá bìa: 180.000 đồng

   

 • Tên sách: Quản lý rủi ro sức khỏe
  Tác giả: Nguyễn Thanh Giao
  Khổ sách: 16 x 24 cm
  Số trang: 92
  Giá bìa: 80.000 đồng

   

 • Tên sách: Văn hóa Khmer với vấn đề xây dựng nông thôn mới ở Tây Nam Bộ
  Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Thọ - ThS. Phan Thị Thu Anh
  Khổ sách: 16 x 24 cm
  Số trang: 164
  Giá bìa: 60.000 đồng

   

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982