Chọn
 • Tên sách: Giáo trình Kinh doanh quốc tế (Tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa và bổ sung)
  Tác giả: Võ Văn Dứt - Phan Anh Tú ‒ Trương Khánh Vĩnh Xuyên - Đinh Thị Lệ Trinh ‒ Phạm Lê Đông Hậu
  Khổ sách: 16 x 24 cm
  Số trang: 234
  Giá bìa: 80.000 đồng

   

 • Tên sách: Thực tập Thiết kế hệ thống số
  Tác giả: TS. Trương Phong Tuyên - TS. Nguyễn Cao Quí
  Khổ sách: 16 x 24 cm
  Số trang: 140
  Giá bìa: 60.000 đồng

   

 • Tên sách: Kỹ thuật sản xuất giống và ương cá tra (Pangasianodon hypophthalmus) cải tiến
  Tác giả: GS.TS. Nguyễn Thanh Phương - TS. Bùi Thị Bích Hằng - PGS.TS. Bùi Minh Tâm
  Khổ sách: 16 x 24 cm
  Số trang: 104
  Giá bìa: 50.000 đồng

   

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982