Chọn
 • Tên sách: Giáo trình Vật liệu vô cơ
  Tác giả: TS. Nguyễn Văn Hưng - TS. Bùi Thị Minh Nguyệt - TS. Bùi Văn Thắng - ThS. Nguyễn Hữu Nghị - ThS. Nguyễn Ngọc Bích - ThS. Đặng Thị Thu Liễu
  Khổ sách: 20 x 28,5 cm
  Số trang: 210
  Giá bìa: 180.000 đồng

   

 • Tên sách: Ứng dụng phương tiện kỹ thuật trong dạy học Đại học (Application of Technical Facilities in University Teaching)
  Tác giả: TS. Huỳnh Anh Huy - PGS. TS. Phạm Nguyên Khang - TS. Đinh Minh Quang
  Khổ sách: 16 x 24 cm
  Số trang: 100
  Giá bìa: 39.500 đồng

   

 • Tên sách: Kỷ yếu hội nghị khoa học: Thực trạng và giải pháp tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh Bến Tre
  Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Duy Cần - TS. Lâm Văn Tân
  Khổ sách: 17 x 25,5 cm
  Số trang: 178
  Giá bìa:  

   

Nhà xuất bản Đại học Cần Thơ
Địa chỉ: Khu II, Trường Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: (0292) 3839981 - Fax: (0292) 3839982